Dom Kultury w Zakrzowie
Zakrzów 472, 32-003 Podłęże
tel. 12 281 80 33
www.kultura.niepolomice.pl
dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl
(Podlega pod Centrum Kultury)
Instruktor: Stanisława Zielińska

Wiodąca forma pracy to sztuki plastyczne, w tym warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, rękodzieła artystycznego, papieroplastyki, decoupage’u, szydełkowania. Prowadzona jest nauka gry na keyboardzie. Placówka proponuje warsztaty artystycznego projektowania i szycia, warsztaty kulinarne dla dzieci, naukę gry w szachy. Można tu zagrać w gry planszowe i tenisa stołowego.

Organizowane są autokarowe wycieczki krajoznawcze związane z historią i dziedzictwem kulturowym Polski. Działa Klub Seniora.

Dom współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Wejście do budynku Domu Kultury w Zakrzowie

Podobne artykuły