Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Search
Generic filters

Dokumenty do pobrania – Studium i plan zagospodarowania

Dokumenty do pobrania – Studium i plan zagospodarowania

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji, lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji

3. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4. Wniosek o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

5. Wniosek o zmianę zapisów studium uwarunkowań

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

7. Wniosek o wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

8. Wniosek o wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

9. Wniosek o wydanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

Podobne artykuły

Przejdź do góry