Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Załatw sprawę › Dobry start – Wyprawka 300+

Dobry start – Wyprawka 300+

Dobry start – Wyprawka 300+

Poprawiono dn.: 09.10.2020

Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tego świadczenia.

 • Wysokość: 300 zł.
 • Dla kogo:
  • na dzieci uczące się w szkole do ukończenia 20. roku życia (obejmuje to szkoły podstawowe, ponadpodstawowej, policealne oraz dla dorosłych),
  • w przypadku dzieci niepełnosprawnych próg wiekowy został wydłużony do 24. roku życia.
   Uwaga: świadczenie nie przysługuje więc na dzieci chodzące do żłobka, przedszkola czy zerówki.
 • Świadczenie otrzymuje się raz w roku. Jest ono niezależne od zarobków rodziców.

Jak złożyć wniosek

O dodatek może się ubiegać każdy rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci znajdujących się w opiece zastępczej – rodzic zastępczy lub osobę odpowiedzialna za prowadzenie rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Sposoby i terminy składania wniosków:

 • droga elektroniczna – od 1 lipca, poprzez:
 • droga tradycyjna (w formie papierowej) – od 1 sierpnia
  – w przypadku gminy Niepołomice – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Bocheńska 26, Niepołomice, tel. 12 284-87-25
  czynny: pn-pt 7:00-15:00

W obu przypadkach wnioski można składać do 30 listopada.

Przejdź do góry