Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Chobot – zmiana tekstowa odbudowa

Chobot – zmiana tekstowa odbudowa

Chobot – zmiana tekstowa odbudowa

Poprawiono dn.: 08.08.2019
Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru: “Chobot-Polana”
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XLV/626/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 4981 z dnia 10.07.2018r.
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 25.07.2018r.
Obszar objęty planem :
Dotyczy Chobotu – zmiana tekstowa
Powierzchnia obszaru objętego planem :
188,5 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
XLV.626.18.pdf

 

Przejdź do góry