Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru: “Chobot-Polana”
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XLV/626/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 4981 z dnia 10.07.2018r.
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 25.07.2018r.
Obszar objęty planem :
Dotyczy Chobotu – zmiana tekstowa
Powierzchnia obszaru objętego planem :
188,5 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
XLV.626.18.pdf

 

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły