Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Chobot

Chobot

Chobot

Poprawiono dn.: 26.03.2020
Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot-Polana”
Numer uchwały i data jej podjęcia :
numeru uchwały LXIX/722/10 z dnia 21.09.2010r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Dz. 529, poz. 3970, 12.10.2010
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązujący od dnia 12.11.2010r. z późn. zm.
Obszar objęty planem :
Miejscowość Chobot, z wyłączeniem obszaru „Chobot-Polana”
Powierzchnia obszaru objętego planem :
188,5 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
LXIX.722.10.pdf
Zmiany planu:
Uchwała nr XVI/201/20 z dnia 27.02.2020 (Chobot – zmiana tekstowa, zmiany w zakresie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, wód opadowych i roztopowych)
Uchwała nr VI/56/11 z dnia 29.03.2011 (sprostowanie)
Uchwała nr XLV/626/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. (zmiana)
Uchwała nr XLV/626/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.

 
Przejdź do góry