Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Dialog z mieszkańcami › Budżet obywatelski › Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski

Poprawiono dn.: 13.10.2020

Logo Budżetu ObywatelskiegoBudżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy.

W listopadzie 2014 r. rozpoczęliśmy projekt „Lepsze Niepołomice”, którego celem było zwiększenie partycypacji publicznej oraz integracji społecznej mieszkańców gminy poprzez wdrożenie budżetu obywatelskiego. Zrealizowano go w ramach partnerstwa trzech instytucji: Fundacji Instytut Studiów Strategicznych z Krakowa, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Inicjatywa angażowała mieszkańców na wszystkich etapach wdrażania budżetu obywatelskiego.

W grudniu 2014 r. powołana została Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego, w skład której weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedlowych, sołectw, Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz niezrzeszeni mieszkańcy gminy.

W wyniku wspólnych dyskusji wypracowano regulamin budżetu obywatelskiego, który wprowadzono Uchwałą Rady Miejskie w marcu 2015 r.

Budżet obywatelski w gminie Niepołomice to wydzielona część budżetu, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy – poprzez zgłaszanie propozycji zadań należących do kompetencji gminy oraz dokonanie wyboru zadań do realizacji w wyniku głosowania.

Do roku 2019 na realizację budżetu obywatelskiego w gminie Niepołomice przeznaczano rokrocznie 1 milion, który rozdzielano pomiędzy 19 jednostek. Suma przypadająca na daną wieś lub osiedle to iloczyn zameldowanych mieszkańców danego obszaru oraz kwoty ok. 40 zł.

Zasady obowiązujące od 2020 roku:

  • wniosek będzie mógł złożyć każdy mieszkaniec gminy, niekoniecznie zameldowany;
  • również każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować;
  • będzie można poprzeć dowolną liczbę projektów na listach poparcia;
  • wprowadzono podział na projekty lokalne i ponadlokalne. Te ponadlokalne dadzą szansę zrobienia projektu „większego” dla mieszkańców więcej niż jednej jednostki pomocniczej;
  • zmieniono podział kwot na poszczególne jednostki. Środki BO przeznaczone na projekty o charakterze lokalnym zostaną podzielone na poszczególne jednostki w taki sposób, że 50% zostanie rozdzielonych po równo na wszystkie jednostki, zaś pozostałe 50% zostanie najpierw podzielone przez liczbę wszystkich mieszkańców zameldowanych w gminie Niepołomice, a następnie pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej jednostce pomocniczej.

Na BO 2021 przeznaczono z budżetu gminy 1.300.000,00 zł.

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim oraz listy projektów zgłoszonych i realizowanych znajduje się na stronie www.niepolomice.budzet-obywatelski.org

Podstawowe statystyki

Rok realizacji2016201720182019
projekty zgłoszone136123124103
projekty wybrane do realizacji58586158
oddane głosy6912769757304524

Aktualności na temat Budżetu Obywatelskiego 2021:
Budżet Obywatelski 2021 (27.02.2020)
BO online (9.04.2020)
Uchwalono Budżet Obywatelski 2021 (3.06.2020)
Nabór wniosków do BO 2021 (2.07.2020)
Harmonogram BO (6.07.2020)
Nowy harmonogram do BO (27.08.2020)
Piszemy projekty do BO (10.07.2020)
Projekty do BO ocenione (30.09.2020)
Punkt głosowania do BO (5.10.2020)
Odwołania od oceny negatywnej wniosków do BO (9.10.2020)
Zobacz projekty do Budżetu Obywatelskiego (13.10.2020)

Przejdź do góry