Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy.

W listopadzie 2014 r. rozpoczęliśmy projekt „Lepsze Niepołomice”, którego celem było zwiększenie partycypacji publicznej oraz integracji społecznej mieszkańców gminy poprzez wdrożenie budżetu obywatelskiego. Zrealizowano go w ramach partnerstwa trzech instytucji: Fundacji Instytut Studiów Strategicznych z Krakowa, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Inicjatywa angażowała mieszkańców na wszystkich etapach wdrażania budżetu obywatelskiego.

W grudniu 2014 r. powołana została Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego, w skład której weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedlowych, sołectw, Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz niezrzeszeni mieszkańcy gminy.

W wyniku wspólnych dyskusji wypracowano regulamin budżetu obywatelskiego, który wprowadzono Uchwałą Rady Miejskie w marcu 2015 r.

Budżet obywatelski w gminie Niepołomice to wydzielona część budżetu, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy – poprzez zgłaszanie propozycji zadań należących do kompetencji gminy oraz dokonanie wyboru zadań do realizacji w wyniku głosowania.

Do roku 2019 na realizację budżetu obywatelskiego w gminie Niepołomice przeznaczano rokrocznie 1 milion, który rozdzielano pomiędzy 19 jednostek. Suma przypadająca na daną wieś lub osiedle to iloczyn zameldowanych mieszkańców danego obszaru oraz kwoty ok. 40 zł.

Zasady obowiązujące od 2020 roku:

  • wniosek będzie mógł złożyć każdy mieszkaniec gminy, niekoniecznie zameldowany;
  • również każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować;
  • będzie można poprzeć dowolną liczbę projektów na listach poparcia;
  • wprowadzono podział na projekty lokalne i ponadlokalne. Te ponadlokalne dadzą szansę zrobienia projektu „większego” dla mieszkańców więcej niż jednej jednostki pomocniczej;
  • zmieniono podział kwot na poszczególne jednostki. Środki BO przeznaczone na projekty o charakterze lokalnym zostaną podzielone na poszczególne jednostki w taki sposób, że 50% zostanie rozdzielonych po równo na wszystkie jednostki, zaś pozostałe 50% zostanie najpierw podzielone przez liczbę wszystkich mieszkańców zameldowanych w gminie Niepołomice, a następnie pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej jednostce pomocniczej.

Na BO 2021 przeznaczono z budżetu gminy 1.300.000,00 zł.

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim oraz listy projektów zgłoszonych i realizowanych znajduje się na stronie www.niepolomice.budzet-obywatelski.org

Podstawowe statystyki

Rok realizacji2016201720182019
projekty zgłoszone136123124103
projekty wybrane do realizacji58586158
oddane głosy6912769757304524

Aktualności na temat Budżetu Obywatelskiego 2021:
Uchwalono Budżet Obywatelski 2021
Rusza Budżet Obywatelski 2021
Piszemy projekty do BO

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły