Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy.

W listopadzie 2014 r. rozpoczęliśmy projekt „Lepsze Niepołomice”, którego celem było zwiększenie partycypacji publicznej oraz integracji społecznej mieszkańców gminy poprzez wdrożenie budżetu obywatelskiego.

Projekt zrealizowano w ramach partnerstwa trzech instytucji: Fundacji Instytut Studiów Strategicznych z Krakowa, Stowarzeszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Inicjatywa angażowała mieszkańców na wszystkich etapach wdrażania budżetu obywatelskiego.

W grudniu 2014 r. powołana została Rada Programowa Budżetu Obywatelskiego, w skład której weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedlowych, sołectw, Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz niezrzeszeni mieszkańcy gminy.

W wyniku wspólnych dyskusji wypracowano regulamin budżetu obywatelskiego, który wprowadzono Uchwałą Rady Miejskie w marcu 2015 r.

Budżet obywatelski w gminie Niepołomice to wydzielona część budżetu, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy – poprzez zgłaszanie propozycji zadań należących do kompetencji gminy oraz dokonanie wyboru zadań do realizacji w wyniku głosowania.

Na realizację budżetu obywatelskiego w gminie Niepołomice przeznacza się rokrocznie 1 milion, który rozdzielony jest pomiędzy 19 jednostkami. Suma przypadająca na daną wieś lub osiedle to iloczyn zameldowanych mieszkańców danego obszaru oraz kwoty ok. 40 zł.

W 2015 roku złożono 136 projektów, z czego do realizacji wybrano 58. Ich wartość wyniosła 960 358 zł. W 2016 roku złożono 123 projekty, z pośród których 58 będzie zrealizowanych w 2017 roku. Koszty ich wykonania wyniosą 897 477 zł.

Zadania do BO są bardzo różnorodne. Poniżej zamieszczone są projekty, jakie uzyskały największą liczbę głosów do BO, który będziemy realizowali w 2017:

– Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Woli Batorskiej: 586 głosów

– Wyjazd grupy multimedialnej MOA na całkowite zaćmienie słońca w USA w sierpniu 2017 r.: 579 głosów

– Modernizacja oświetlenia boiska Klubu Sportowego „Dąb” Zabierzów Bocheński: 547 głosów

– Zakup strojów i sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego „Dąb” i zawodników z Woli Zabierzowskiej: 496 głosów

– Zakup aparatów ochrony układu oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu: 464 głosy

– Nowe boisko szkolne w Staniątkach: 446 głosów

– Zakup sprzętu sportowego dla KS „Batory” Wola Batorska: 444 głosy

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim znajduje się na stronie www.niepolomice.budzet-obywatelski.org.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły