Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

budowy chodnika przy drodze gminnej w Staniątkach

budowy chodnika przy drodze gminnej w Staniątkach

Radni składający interpelacje :

Anna Front

Treść interpelacji :

W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o rozpoczęcie prowadzenia prac związanych z budową chodnika na odcinku ulicy Jana Pawła II . Droga ta jest jedną z głównych ulic prowadząca do przystanku kolejowego w Staniątkach . W ubiegłym roku zostaliśmy my jako mieszkańcy poinformowani że w 2020 r jest możliwe rozpoczęcie przygotowania dokumentacji . Budowa chodnika jest jedyną formą zapewnienia bezpieczeństwa na odcinku tej drogi .

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 31 stycznia 2020 roku dotyczące wykonania koncepcji, projektu budowlanego oraz realizacji chodnika przy drodze gminnej w Staniątkach (ul. Jana Pawła II) informuje, że gmina obecnie realizuje kilka strategicznych inwestycji drogowych (m.in. obwodnicę Podłęża, system P&R, chodniki przy drogach gminnych i wojewódzkich) dlatego podane przez Panią zadanie zostanie wpisane do realizacji w kolejnych latach.

Czytaj więcej…

Podobne artykuły

Przejdź do góry