Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów (2018-2020)

Węzeł na autostradzie A4 w Podłężu z lotu ptaka. Na pierwszym planie jezdnia autostrady, po obu bokach ronda.

Starania o realizację inwestycji trwały 12 lat. Umowę na budowę podpisano we wrześniu 2018 r. Harmonogram zakładał zakończenie prac w 2019 r., ostatecznie przesunięto je na 2020 r. Uroczyste otwarcie węzła nastąpiło 22.06.2020 r.

Całkowity planowany koszt to: 48.000.000 zł, a wartość dofinansowania: 38.500.000 zł, w tym:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: 27.500.000 zł,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 7.000.000 zł,
  • powiat wielicki: 4.000.000 zł.
  • z budżetu gminy na inwestycję przeznaczono 9.500.000 zł.

Historia przebiegu inwestycji

Podobne artykuły