Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj tylko w:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz

Bezpłatne przejazdy dla uczniów

Bezpłatne przejazdy dla uczniów

Przypominamy, że od 1 września krakowska komunikacja aglomeracyjna jest z zasady bezpłatna dla uczniów szkół podstawowych. Część uczniów szkól ponadpodstawowych oraz studiów może wyrobić bilety wolnej jazdy. Podobnie jak w poprzednich latach rusza też bus dowożący dzieci z Boryczowa do szkół w centrum.


Komunikacja aglomeracyjna – uczniowie szkół podstawowych

Bezpłatne przejazdy zarówno tramwajami, jak i autobusami w Krakowie i całej aglomeracji są dla uczniów szkół podstawowych bezpłatne – na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego przez gminy wchodzące w skład Metropolii Krakowskiej. Takie zasady ustaliła Gmina Kraków, a Niepołomice co miesiąc przekazują rekompensatę za te przejazdy.

Dokumentem poświadczającym prawo do korzystania z tego uprawnienia jest ważna legitymacja szkolna. Bezpłatne przejazdy obowiązują jedynie w roku szkolnym, czyli od 1 września do 30 czerwca.


Komunikacja aglomeracyjna – uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w ramach komunikacji aglomeracyjnej na innych warunkach. Zostały one również określone przez Gminę Kraków i stanowią, że dzieci z rodzin, w których rodzic/rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki,
  • lub bez ograniczeniu wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

Aby skorzystać z tego prawa, należy wyrobić sobie imienny bilet wolnej jazdy. Jest on przyznawany na okres 1 roku. Należy udowodnić, że jest się członkiem rodziny, w której jest co najmniej troje uczących się dzieci. Najprostszym sposobem jest okazanie karty dużej rodziny (jeśli się ją posiada). W razie pytań czy wątpliwości związanych z biletem wolnej jazdy, należy kontaktować się z krakowskim MPK, infolinia: 12 19150.


Bus dla uczniów z Boryczowa

We wtorek 1 września ruszy również, podobnie jak w poprzednich latach, bezpłatny bus dla dzieci z Boryczowa. Dowozi on uczniów do szkół w centrum miasta Niepołomicach. Przejazdy są finansowane przez gminę Niepołomice.

Trasa: od przystanku przy ul. Wielickiej w Niepołomicach (przy Auto Myjni, Wielicka 91), ul. Komandosów, ul. Pilotów, ul. Czerwonych Beretów, ul. Młyńska, ul. Ogrodowa, ul. 3 Maja, do przystanku przy ul. Mickiewicza (zwyczajowo zwanym Rynek).

Godzina odjazdu: 7.35.

Przejdź do góry