Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Dialog z mieszkańcami › Organizacje pozarządowe › Ogólne informacje NGO › 1,5% podatku

1,5% podatku

1,5% podatku

Poprawiono dn.: 20.02.2023

Rozliczając PIT możesz przekazać 1,5% swojego podatku na jedną z organizacji pozarządowych. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości i wsparcia organizacji z naszej gminy!

Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie
ul. 3 Maja 23,  32-005 Niepołomice
Założone w 2005 r., organizuje i dofinansowuje zajęcia dla uczniów zdolnych, pomaga dzieciom niepełnosprawnym oraz tym w trudnej sytuacji, organizuje czas wolny dzieciom w czasie ferii i wakacji, udziela wszechstronnej pomocy Szkole Podstawowej w Niepołomicach.
KRS 0000207442
Nr konta: 11 1160 2202 0000 0000 4922 5875

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niepołomicach
ul. Piękna 2, 32-005 Niepołomice
rok założenia: 1994
Należy do Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, zajmuje się działalnością charytatywną pomaga ubogim, ułatwia znalezienie pracy, udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym, współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizując dożywianie uczniów oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Niepołomice.
KRS 000084670
Nr konta : 33 8619 0006 0060 0600 0866 0001


Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Rozszczepem Kręgosłupa i Głęboką lub Sprzężoną Niepełnosprawnością „Bądźmy Razem”
ul. Kościuszki 16, 32-005 Niepołomice
www.badzmyrazem.org.pl
Zarejestrowane w 2012 r. Pomaga osobom z rozszczepem kręgosłupa, głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością. Udziela wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i bliskim. Organizuje turnusy rehabilitacyjne, spotkania integracyjne, udziela pomocy przy zakupie sprzętu ortopedycznego i likwidowaniu barier architektonicznych.
KRS 0000414760
Nr konta: 29 8619 0006 0060 0630 3514 0001


Koło Przyjaciół Harcerstwa – Stowarzyszenie Byłych Instruktorów, Wychowanków  i Sympatyków Szczepu „Puszcza” Niepołomice
www.szczeppuszcza.pl
Wspiera organizacyjnie i finansowo działalność szczepu „Puszcza”, zrzesza byłych instruktorów, wychowanków i harcerzy.
KRS 0000103777
Nr konta:  74  8619000 600 600 600 1560 0001


Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia”
ul. Targowa 5, 32-005 Niepołomice
dzieciece-marzenia.eu
rok założenia: 1999
Prowadzi zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające (hipoterapia, rehabilitacja i masaże); organizuje i bierze udział w szkoleniach i kursach rehabilitacji, organizuje spotkania, wycieczki, obozy, konkursy, gry i zabawy, zawody sportowe: hippiczne i pływackie; podejmuje inicjatywy mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze zdrowymi.
KRS 0000150740
Nr konta: 10 8619 0006 0060 0600 1300 0001


Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
www.benedyktynki.eu
Aby przekazać 1,5% podatku na rzecz ratowania najstarszego klasztoru  sióstr Benedyktynek w Polsce wypełniając deklarację podatkową należy wpisać nazwę OPP: Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników  Przyrody,  numer KRS: 0000195764, w pozycji „cel szczegółowy 1,5% „:  Staniątki lub 006.


Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Niepołomice
1,5% podatku na rzecz OSP w naszej gminie można przekazać przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej –
KRS 0000116212. Jako cel szczegółowy wpisując: KRS 0000116212
CEL SZCZEGÓŁOWY: nazwa  jednostki OSP oraz jej dokładny adres.


Stowarzyszenie “Pomoc Bliźniemu”
ul Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
pomocblizniemu.org
Stowarzyszenie prowadzi Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Dziennego Pobytu w Staniątkach, zajmuje się organizacją dostaw żywności z Banku Żywności. Od 3 lat realizuje projekt: prowadzenie ośrodka wsparcia osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą.
KRS 0000188739
Numer konta 35 8619 0006 0060 0623 5893 0001


Fundacja Dzieciom “Kolorowy Most”
Rynek 1, 32-005 Niepołomice
https://kolorowymost.org.pl/kontakt/

KRS 0000851291
Tel. 577-190-551 lub 577-190-555

Nr konta bankowego: PL 20 1090 1665 0000 0001 4670 5079


Fundacja Cor Meum
32-005 Niepołomice, Stefana Batorego 41C
https://cormeum.org.pl/kontakt/

KRS 0000775913


Niepołomickie Bractwo Rycerskie
bractwo@nbr.com.pl
http://www.nbr.com.pl/

KRS 0000215720


Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice
ul. Grunwaldzka 15 d, 32-005 Niepołomice
www.karateniepolomice.pl

KRS 0000270261
CEL SZCZEGÓŁOWY: AKT NIEPOŁOMICE KRAKÓW 5970

Przejdź do góry