Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Search
Generic filters

1% podatku

1% podatku

Rozliczając PIT możesz przekazać 1% swojego podatku na jedną z organizacji pozarządowych. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości i wsparcia organizacji z naszej gminy!

Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie
ul. 3 Maja 23,  32-005 Niepołomice
Założone w 2005 r., organizuje i dofinansowuje zajęcia dla uczniów zdolnych, pomaga dzieciom niepełnosprawnym oraz tym w trudnej sytuacji, organizuje czas wolny dzieciom w czasie ferii i wakacji, udziela wszechstronnej pomocy Szkole Podstawowej w Niepołomicach.
KRS 0000207442
Nr konta: 11 1160 2202 0000 0000 4922 5875

Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Niepublicznego w Staniątkach
Staniątki 5, 32-005 Niepołomice
www.gimnazjumstaniatki.niepolomice.pl
Założone w 1992. Organ prowadzący Niepubliczne Gimnazjum w Staniątkach od 2002 roku. Organizacja pożytku publicznego. Udziela wszechstronnej pomocy uczniom  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Niepublicznego w Staniątkach. Dba o doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wspiera uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji rodzinnej bądź materialnej.
KRS 0000114009
Nr  konta: 54 8619 0006 0060 0600 2958 0001


Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niepołomicach
ul. Piękna 2, 32-005 Niepołomice
rok założenia: 1994
Należy do Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, zajmuje się działalnością charytatywną pomaga ubogim, ułatwia znalezienie pracy, udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym, współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizując dożywianie uczniów oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Niepołomice.
KRS 000084670
Nr konta : 33 8619 0006 0060 0600 0866 0001


Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Rozszczepem Kręgosłupa i Głęboką lub Sprzężoną Niepełnosprawnością „Bądźmy Razem”
ul. Kościuszki 16, 32-005 Niepołomice
www.badzmyrazem.org.pl
Zarejestrowane w 2012 r. Pomaga osobom z rozszczepem kręgosłupa, głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością. Udziela wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i bliskim. Organizuje turnusy rehabilitacyjne, spotkania integracyjne, udziela pomocy przy zakupie sprzętu ortopedycznego i likwidowaniu barier architektonicznych.
KRS 0000414760
Nr konta: 29 8619 0006 0060 0630 3514 0001


Koło Przyjaciół Harcerstwa – Stowarzyszenie Byłych Instruktorów, Wychowanków  i Sympatyków Szczepu „Puszcza” Niepołomice
www.szczeppuszcza.pl
Wspiera organizacyjnie i finansowo działalność szczepu „Puszcza”, zrzesza byłych instruktorów, wychowanków i harcerzy.
KRS 0000103777
Nr konta:  74  8619000 600 600 600 1560 0001


Stowarzyszenie im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej
Wola Batorska 734,  32-007 Zabierzów Bocheński
sueryder.pl
Organ prowadzący Gimnazjum Społeczne w Woli Batorskiej. Zajmuje się wsparciem edukacji młodzieży z terenu gminy Niepołomice. Zadaniem stowarzyszenia jest gromadzenie środków finansowych w celu systematycznego poprawiania jakości nauki w Gimnazjum im. Lady Sue Ryder. Poza tym jego działalność nastawiona jest na unowocześnienie infrastruktury i zapewnienie społeczności szkolnej jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju.
KRS 0000039805
Nr konta: 65 8619 0006 0060 0622 4031 0004


Katolicki Ruch Dobroczynny Betel
ul. Trudna 22, 32-005 Niepołomice
www.betel-charity.org
ak@betel-charity.org
status organizacji pożytku publicznego zajmuje się osobami niepełnosprawnymi ruchowo i z upośledzeniem umysłowym, chorymi, starszymi wiekiem, dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich i najuboższych
KRS 0000087707
Konto Bank PKO BP, nr: 07 1240 1213 1111 0000 2379 2960


Fundacja na rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy

e-mail: biuro@fundacja-sm.malopolska.pl
Ma siedzibę w Krakowie, a jednym z założycieli jest Gmina Niepołomice, głównym zadaniem fundacji jest pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane, 1% podatku jest zbierane na na dalszy rozwój ośrodka, jego wyposażenie oraz dofinansowanie rehabilitacji prowadzonej w centrum rehabilitacyjno-opiekuńczego dla chorych na SM „Ostoja” w Woli Batorskiej
KRS 0000055578
Konto PKO BP I ODDZIAŁ Kraków nr: 43 1020 2892 0000 5102 0186 7076

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia”
ul. Targowa 5, 32-005 Niepołomice
dzieciece-marzenia.eu
rok założenia: 1999
Prowadzi zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające (hipoterapia, rehabilitacja i masaże); organizuje i bierze udział w szkoleniach i kursach rehabilitacji, organizuje spotkania, wycieczki, obozy, konkursy, gry i zabawy, zawody sportowe: hippiczne i pływackie; podejmuje inicjatywy mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze zdrowymi.
KRS 0000150740
Nr konta: 10 8619 0006 0060 0600 1300 0001


Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
www.benedyktynki.eu
Aby przekazać 1% podatku na rzecz ratowania najstarszego klasztoru  sióstr Benedyktynek w Polsce wypełniając deklarację podatkową należy wpisać nazwę OPP: Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników  Przyrody,  numer KRS: 0000195764, w pozycji „cel szczegółowy 1% „:  Staniątki lub 006.


Ochotnicza Straż Pożarna Wola Batorska
Wola Batorska, 32-007 Zabierzów Bocheński
www.ospwolabatorska.pl
ospwb@interia.pl
rok powstania: 1898
Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, realizuje nie tylko zadania statutowe, ale również aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa, organizuje m.in. festyn strażacki, strażackie Mikołajki, akcje honorowego oddawania krwi. 1% podatku można przekazać przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – KRS 0000116212. Jako cel szczegółowy wpisując: OSP Wola Batorska 32-007 Zabierzów Bocheński, powiat wielicki, województwo małopolskie.


Stowarzyszenie “Klub Polskiego Trakera”
Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera powstało wskutek przeobrażenia się działającej od roku 1999 do 13.06.2008 r. grupy ponad 1800 kierowców – fanów i przyjaciół skupionych wokół wydawnictw „Polski Traker” i „PT Bus”. To organizacja zrzeszająca kierowców posiadających kategorię prawa jazdy: C, CE, D, DE. Są wśród nich w znacznej części kierowcy zawodowi, ale w swoich szeregach mamy również szkoleniowców, egzaminatorów i instruktorów jazdy oraz przedstawicieli nauki, mediów i branży transportowej.
www.skpt.eu
KRS 0000310226


Stowarzyszenie “Pomoc Bliźniemu”
ul Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
pomocblizniemu.org
Stowarzyszenie prowadzi Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Dziennego Pobytu w Staniątkach, zajmuje się organizacją dostaw żywności z Banku Żywności. Od 3 lat realizuje projekt: prowadzenie ośrodka wsparcia osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą.
KRS 0000188739
Numer konta 35 8619 0006 0060 0623 5893 0001

Podobne artykuły

Przejdź do góry