Rada Miejska – informacje ogólne

Rada Miejska to organ stanowiący i kontrolny gminy. Do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o...
  • 2319

Rada Miejska – skład

Skład Rady Miejskiej w Niepołomicach Marek Ciastoń – przewodniczący, wybrany z listy Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice, Wojciech Ciastoń...
  • 2639

Rada Miejska – komisje

Komisje działające w ramach Rady Miejskiej w Niepołomicach: Komisja budżetowa Do jej głównych zadań należy analiza projektu budżetu gminy, jego...
  • 2030