Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Programy i plany strategiczne

Programy i plany strategiczne

Programy i plany strategiczne

Strategia rozwoju gminy Niepołomice

Wraz z dniem 22 kwietnia 2021 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach została uchwalona aktualizacja strategii dla Miasta i...

Program rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016-2023 został w 2021 roku zaktualizowany na mocy uchwały nr XXVIII/342/21 Rady Miejskiej...

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Niepołomice

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Niepołomice Uchwała Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 29 marca 2011...

Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Niepołomice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026

Program ochrony środowiska Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Niepołomice na lata 2019-2020 z perspektywą do roku 2026. Uchwała...

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Niepołomice

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Niepołomice Uchwała Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 11 grudnia 2018 r. Plan ten...

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na latach 2018-2021

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na latach 2018-2021 Uchwała Nr XLI/566/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 8 marca...

Plan mobilności dla gminy Niepołomice

Plan mobilności dla gminy Niepołomice Uchwała Nr XXVII/377/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 26 stycznia 2017 r. Plan zakłada uruchomienie...

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Niepołomice

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Niepołomice Uchwała nr XVII/232/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 11 lutego 2016 r. Program...

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2019 r. Uchwała Nr VI/37/2019 Rady...

Program współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

Program współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

Gminny program wspierania rodziny w gminie Niepołomice na lata 2021-2023

Gminny program wspierania rodziny w gminie Niepołomice na lata 2021-2023 Uchwała nr XXIII/288/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 24 listopada...

Studium Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Gminie Niepołomice

Zarządzeniem nr 215/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy przyjął Studium Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w...
Przejdź do góry