Strategia rozwoju gminy Niepołomice

15 grudnia 2011 została uchwalona strategia dla Miasta i Gminy Niepołomice. Pracował nad nią około stuosobowy zespół w ramach projektu...
  • 2946

Program rewitalizacji

Gminny program rewitalizacji gminy Niepołomice na lata 2016-2023 – uchwała nr XXX/420/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 28 kwietnia 2017...
  • 124