Strategia rozwoju gminy Niepołomice

Strategia rozwoju gminy Niepołomice 15 grudnia 2011 została uchwalona strategia dla Miasta i Gminy Niepołomice. Pracował nad nią około stuosobowy...
  • 3927

Program rewitalizacji

Program rewitalizacji Gminny program rewitalizacji gminy Niepołomice na lata 2016-2023 – uchwała nr XXX/420/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 28...
  • 413