Strategia rozwoju gminy Niepołomice

Wraz z dniem 22 kwietnia 2021 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach została uchwalona aktualizacja strategii dla Miasta i...
  • 4250

Program rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016-2023 został w 2021 roku zaktualizowany na mocy uchwały nr XXVIII/342/21 Rady Miejskiej...
  • 552