Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Polityka społeczna

Polityka społeczna

Polityka społeczna

Centrum Rozwoju Seniorów

Centrum Rozwoju Seniorów W jego ramach działają: Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Dziennego Pobytu Dom Pomocy Społecznej Staniątki 287, 32-005...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w...

Koła Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich Niepołomice-Podgrabie kontakt: Krystyna Rogowska, tel. 12 281 15 69 Ochmanów kontakt: Józefa Piotrowska, tel. 604 244 552 Podłęże kontakt: Małgorzata Kwiecińska, tel....

Polityka społeczna

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej: Opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej...

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Niepołomice na lata 2021-2027 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/426/21 Rady Miejskiej w Niepołomicach z...

Przystań. Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci

Przystań. Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci ul. Partyzantów 22, Niepołomice tel. 12 281 33 75, 515 720 273 Placówka w Niepołomicach...

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Targowa 8, Niepołomice tel. 12 284-80- 55; 509 871 624 www.sdsniepolomice.pl biuro@sdsniepolomice.pl czynny: pn-pt 8.00-16.00 Dom pobytu dziennego...

Ostoja. Centrum dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Ostoja. Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne i Opiekuńcze dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane Wola Batorska 906 tel. 605-507-005 www.fundacja-sm.org ostoja@fundacja-sm.org Prowadzone przez Fundację...

Rada Seniorów Gminy Niepołomice

Rada Seniorów Gminy Niepołomice przewodniczący: Mieczysław Janusza Jagła, tel. 601 518 536 janusz.ndk@gmail.com Główne zadania: formułowanie opinii i wniosków w...

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Niepołomicach, ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepołomice kontakt: Adam Korol, tel. 662...

Centrum Wsparcia Psychologicznego Razem Raźniej

Centrum Wsparcia Psychologicznego Razem Raźniej ul. Rynek 1, Niepołomice (I piętro, nad księgarnią DOS) Centrum działa od 17.12.2021 r. Powstało...
Przejdź do góry