Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany

Plany

Plany

Chobot

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot-Polana” Numer uchwały...

Niepołomice Boryczów

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto Niepołomice dla zachodniej części...

Niepołomice cmentarz, puszcza

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej „dla...

Niepołomice oczyszczalnia – nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej „dla terenu...

Niepołomice ul. Podłęska – nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dla terenu...

Niepołomice, ul. Daszyńskiego – Nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Daszyńskiego w Niepołomicach Numer...

Niepołomice, 7 Niebo

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej –...

Niepołomice, Fabryczna i Ogrodowa

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Niepołomice na terenie niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w...

Niepołomice, Staniątki

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej oraz zmiana...

Niepołomice, Stary Młyn – Nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto Niepołomice dla obszaru starego...

Niepołomicka Strefa Przemysłowa dz. 1406 – nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dla północno-zachodniej...

Ochmanów i Zakrzów

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenu położonego na granicy wsi Ochmanów i...

Ochmanów wschód

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla obszaru położonego na wschodzie...

Ochmanów, Droga Solna

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie Ochmanów, Podłęże, Słomiróg,...

Ochmanów: Przyczka i Ogrody

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego we wsi...

Ochmanów: Zakrzów na granicy

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego na granicy...

Plan A – Miasto Niepołomice

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „A” Miasto Niepołomice Numer uchwały i...

Plan A – zmiana: centrum – Nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla obszaru ścisłego...

Plan A – zmiana: Jazy

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla części obszaru...

Plan A – zmiana: ul. Ples

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto Niepołomice – dla obszaru...

Plan B – zmiana: Staniątki, Stacja – nieobowiązujący!

UWAGA: NIEOBOWIĄZUJĄCY Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmujący wsie:...

Plan Jazy

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach Numer uchwały i...

Plan Niepołomice Centrum – Nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „A” miasto Niepołomice –...

Plan NSI – nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej Numer uchwały...

Plan NSI – zmiana

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej –...

Plan NSI: kompleks wojskowy

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej –...

Plan NSI: przy ul. Grabskiej – nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej dla obszaru...

Plan Ochmanów

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa...

Plan Ochmanów północ

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północnej części wsi Ochmanów Numer uchwały...

Plan Ochmanów, teren zieleni

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu...

Plan Podgrabie

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach Numer...

Plan Staniątki: cmentarz – nieobowiązujący!

UWAGA: NIEBOWIĄZUJĄCY Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice dla części obszaru Cmentarza w...

Plan Staniątki: Podborze

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenów inwestycyjnych Podborze...

Plan Strzelnica

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej Numer...

Plan Zagrody

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach Numer uchwały...

Podłęże, Nakielec – nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie obszaru...

Podłęże, wiadukt– nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Niepołomice obszar „B” obejmujący wsie: Ochmanów Podłęże,...

Podłęże: P&R

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie wsi Podłęże dla obszaru P&R...

Staniątki: P&R

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie wsi Staniątki dla obszaru P&R...

Wola Batorska I

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wola Batorska I” Numer uchwały i data...

Wola Batorska, 1812/1

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dla miejscowości „Wola Batorska I” w zakresie części...

Wola Batorska, 776/6

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” –...

Wola Batorska: gimnazjum

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” –...

Wola Zabierzowska I

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wola Zabierzowska I” Numer uchwały i data...

Zabierzów Bocheński I

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Zabierzów Bocheński I„ Numer uchwały i data...

Zabierzów Bocheński, 1461

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dla miejscowości „Zabierzów Bocheński I” w zakresie części...

Zagórze południe

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla obszaru położonego w...

Zakrzowiec, staw – nieobowiązujący

UWAGA: NIEBOWIĄZUJĄCY ! Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego...

Plan B

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „B” obejmujący wsie: Ochmanów, Podłęże,...

Niepołomice Rynek Zachód – Nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rynek Zachód w Niepołomicach Numer uchwały i...

Wola Batorska cmentarz

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości “Wola Batorska I” –...

Wola batorska PSZOK

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości “Wola Batorska I” –...

Teren firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów...

Chobot – zmiana tekstowa odbudowa

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości...

Niepołomice Nidec – nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru firmy Nidec w...

Niepołomice Centrum

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla centralnej części...

Niepołomice Chobot – zmiana tekstowa, przydomowe oczyszczalnie

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla...

Niepołomice Zabierzów Bocheński I – przydomowe oczyszczalnie

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla...

Niepołomice Jazy – jeden dom na jednej działce – nieobowiązujący

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy...

Niepołomice Podgrabie- zmiana tekstowa, jeden dom na jednej działce

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie...

Niepołomice Zagrody – zmiana tekstowa, jeden dom na jednej działce

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części dzielnicy...

Wola Zabierzowska I – przydomowe oczyszczalnie

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla...

Niepołomice Strzelnica – jeden dom na jednej działce oraz dopuszczenie wolnostojących usług publicznych

  Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice...

Niepołomice Piaski – Etap A:

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla...

Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4 – zmiana zapisów dot. wysokości budynków oraz miejsc parkingowych

  Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice...

Wola Batorska II

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszarów „Wola...

Wola Zabierzowska II

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszarów „Wola...

Zabierzów Bocheński II:

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszarów „Zabierzów...

Wola Batorska I – przydomowe oczyszczalnie, ochrona środowiska

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla...

Wola Batorska Przyborowie

  Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża „Wola...

Słomiróg

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Słomiróg, Gmina Niepołomice.

Suchoraba

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Suchoraba....

Zakrzowiec

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Zakrzowiec....

Zakrzów

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości...

Podłęże Etap B

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże – ETAP B.

Niepołomice ul. Ziołowa

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w okolicach ul....

Staniątki

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Staniątki.

Niepołomicka Strefa Inwestycyjna wraz z otoczeniem

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej...

Podłęże Etap A1

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże – ETAP A1.
Przejdź do góry