Ogólna mapa planu zagospodarowania

Ogólna mapa planu zagospodarowania Na terenie miasta i gminy Niepołomice obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 11 lutego...
  • 30280

Różnice pomiędzy studium a planem miejscowym

Różnice pomiędzy studium a planem miejscowym W związku z rosnącym zainteresowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planem Zagospodarowania...
  • 24431

Studium Uwarunkowań

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice Numer uchwały i...
  • 9097

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej Klikając w ten link przejdziecie Państwo do Systemu Informacji Przestrzennej (otworzy się w nowym oknie) Instrukcja podstawowych funkcji...
  • 4384