Ogólna mapa planu zagospodarowania

Na terenie miasta i gminy Niepołomice obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 11 lutego 2016 roku. Równocześnie w...
  • 17233

Różnice pomiędzy studium a planem miejscowym

W związku z rosnącym zainteresowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niepołomice, postanowiliśmy wyjaśnić Państwu...
  • 10336

Studium Uwarunkowań

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice Numer uchwały i...
  • 4572

System Informacji Przestrzennej

Klikając w ten link przejdziecie Państwo do Systemu Informacji Przestrzennej Instrukcja podstawowych funkcji Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Niepołomice – kliknij...
  • 508