Podstawy prawne NGO

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ustawa o sporcie Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania...
  • 33480

Kontakt dla NGO

Osobą odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi jest Agata Gumularz UMiG, Referat Promocji i Kultury, ul. Zamkowa 5 tel. 12...
  • 944

Program współpracy 2021

Konsultacje Programu współpracy na 2021 rok Zarządzenie o konsultacjach programu współpracy na 2021 (278 kb; odnośnik otwiera się w nowym...
  • 89

Program współpracy 2020

Program współpracy gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Konsultacje Programu współpracy na 2020 rok – z organizacjami Ankieta...
  • 51450

Programy współpracy z NGO – archiwum

PROGRAM WSPÓŁPRACY 2019 Program Współpracy na 2019 rok Projekt Programu Współpracy po konsultacjach Konsultacje programu współpracy na 2019 rok ze...
  • 149

1% podatku

Rozliczając PIT możesz przekazać 1% swojego podatku na jedną z organizacji pozarządowych. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości i wsparcia...
  • 51661