Klimat, przyroda, topografia

Geograficznie większa część obszaru gminy leży na Nizinie Nadwiślańskiej, choć jego południowy skrawek to już teren Podgórza Bocheńskiego. Z kolei...
  • 507

Stosunki wodne Hydrologia

Najważniejszą rzeką w okolicy Niepołomic jest oczywiście Wisła. Najdłuższa z polskich rzek wyżłobiła koryto w niektórych miejscach głębokie nawet na...
  • 467

Przyroda – Fauna, flora

Przed wiekami, we wczesnym średniowieczu, prawie całe okolice Niepołomic pokrywały nieprzebyte, „niepołomne” puszcze. Rozciągały się one niemal od samego Krakowa,...
  • 2259

Niska emisja (definicja, skutki, przyczyny)

Niska emisja: • definicja, • skutki, • przyczyny. Spalanie paliw stanowi podstawową aktywność człowieka powodującą zanieczyszczenia powietrza. Na terenie Polski...
  • 1306

Polityka środowiskowa gminy

Zadania z zakresu ochrony środowiska w skali lokalnej realizowane są przez jednostkę organizacyjną urzędu gminy – Referat Ochrony Środowiska i...
  • 328

Ochrona jerzyków

Ochrona jerzyka Jerzyk jest gatunkiem ściśle chronionym na mocy ustawy z dn.16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr...
  • 202

Program SEECA

Projekt Strategia dla efektywności energetycznej poprzez porozumienia klimatyczne. Dzielenie się doświadczeniami w tworzeniu strategii w dziedzinie energii odnawialnych oraz ograniczenie...
  • 245

Odbiór azbestu

Postępowanie w sprawie dofinansowania odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest. Azbest stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, gdy...
  • 448