Klimat, przyroda, topografia

Geograficznie większa część obszaru gminy leży na Nizinie Nadwiślańskiej, choć jego południowy skrawek to już teren Podgórza Bocheńskiego. Z kolei...
 • -1
 • 243

Stosunki wodne Hydrologia

Najważniejszą rzeką w okolicy Niepołomic jest oczywiście Wisła. Najdłuższa z polskich rzek wyżłobiła koryto w niektórych miejscach głębokie nawet na...
 • 0
 • 209

Przyroda – Fauna, flora

Przed wiekami, we wczesnym średniowieczu, prawie całe okolice Niepołomic pokrywały nieprzebyte, „niepołomne” puszcze. Rozciągały się one niemal od samego Krakowa,...
 • 0
 • 925

Niska emisja (definicja, skutki, przyczyny)

Niska emisja: • definicja, • skutki, • przyczyny. Spalanie paliw stanowi podstawową aktywność człowieka powodującą zanieczyszczenia powietrza. Na terenie Polski...
 • 0
 • 608

Polityka środowiskowa gminy

Zadania z zakresu ochrony środowiska w skali lokalnej realizowane są przez jednostkę organizacyjną urzędu gminy – Referat Ochrony Środowiska i...
 • 0
 • 162

Ochrona jerzyków

Ochrona jerzyka Jerzyk jest gatunkiem ściśle chronionym na mocy ustawy z dn.16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr...
 • 0
 • 95

Program SEECA

Projekt Strategia dla efektywności energetycznej poprzez porozumienia klimatyczne. Dzielenie się doświadczeniami w tworzeniu strategii w dziedzinie energii odnawialnych oraz ograniczenie...
 • 0
 • 125

Odbiór azbestu

Postępowanie w sprawie dofinansowania odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest. Azbest stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, gdy...
 • 0
 • 220