Klimat, przyroda, topografia

Geograficznie większa część obszaru gminy leży na Nizinie Nadwiślańskiej, choć jego południowy skrawek to już teren Podgórza Bocheńskiego. Z kolei...
  • 2295

Stosunki wodne, hydrologia

Stosunki wodne, hydrologia Najważniejszą rzeką w okolicy Niepołomic jest oczywiście Wisła. Najdłuższa z polskich rzek wyżłobiła koryto w niektórych miejscach...
  • 2016

Przyroda – fauna, flora

Przyroda – fauna, flora Przed wiekami, we wczesnym średniowieczu, prawie całe okolice Niepołomic pokrywały nieprzebyte, „niepołomne” puszcze. Rozciągały się one...
  • 13011

Niska emisja (definicja, skutki, przyczyny)

Niska emisja definicja, skutki, przyczyny. Spalanie paliw stanowi podstawową aktywność człowieka powodującą zanieczyszczenia powietrza. Na terenie Polski najwięcej energii pozyskuje...
  • 5958

Polityka środowiskowa gminy

Zadania z zakresu ochrony środowiska w skali lokalnej realizowane są przez jednostkę organizacyjną urzędu gminy – Referat Ochrony Środowiska i...
  • 1423

Ochrona jerzyków

Ochrona jerzyka Jerzyk jest gatunkiem ściśle chronionym na mocy ustawy z dn.16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr...
  • 1380

Program SEECA

Projekt Strategia dla efektywności energetycznej poprzez porozumienia klimatyczne. Dzielenie się doświadczeniami w tworzeniu strategii w dziedzinie energii odnawialnych oraz ograniczenie...
  • 764

Odbiór azbestu

Odbiór azbestu Postępowanie w sprawie dofinansowania odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest. Azbest stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia...
  • 1924