Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Program EKO-TEAM

2 artykuły

Stop smog

29 marca 2022 r. ruszył nabór do III etapu rządowego programu STOP SMOG. Umożliwia on dofinansowanie 90% do wymiany starego...

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego, Umowa nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 z 19.10.2018 r., której celem jest zwiększenie na terenie gmin efektywności energetycznej i zwiększenie redukcji emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych oraz niebezpiecznych substancji, poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej.

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: Etap 1

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice Numer umowy/ decyzji: RPMP.04.04.01-12-0349/16-05 Nazwa beneficjenta: Gmina Niepołomice Tytuł orojektu: Program ograniczenia niskiej...

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: Etap 2

Program, którego celem jest zmniejszenie niskiej emisji, realizowany w ramach Programów Operacyjnych: RPMP.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: RPMP.04.00.00. Regionalna Polityka Energetyczna.

Projekt EPAH

Z przyjemnością informujemy, że nasza gmina, jako jedyna w Polsce zakwalifikowała się do II edycji programu wsparcia technicznego dla samorządów...

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021r. każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej...
Przejdź do góry