Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Dialog z mieszkańcami › Organizacje pozarządowe › Małe granty

Małe granty

Małe granty

Małe granty – poza konkursem – warunki

Warunki ubiegania się o dotację celową w trybie pozakonkursowym (procedura tzw. małych grantów): Składanie oferty Organizacja składa ofertę na wzorze...

Małe granty – poza konkursem – zadania 2024

Małe granty – poza konkursem – zadania 2023

Małe granty – poza konkursem – zadania 2022

Małe granty – poza konkursem – zadania 2021

Zadania zgłoszone do realizacji w ramach Małych grantów w 2021 r. Ognisko TKKF Wiarus Niepołomice – turniej strzelecki  oferta Ognisko...

Małe granty – poza konkursem – zadania 2020

Zadania zgłoszone do realizacji w ramach Małych grantów w 2020 r. Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie: Za oknem, za progiem –...

Małe granty – poza konkursem – zadania 2018-2019

Małe granty – poza konkursem – zadania 2018-2019 Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: Muzyka w przyklasztornym parku oferta...
Przejdź do góry