Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty

Inwestycje i projekty

Inwestycje i projekty

Budowa centrum sportu w Staniątkach

Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Niepołomice: modernizacja boiska piłkarskiego LKS Czarni Inwestycja realizowana w latach 2019-2021. Efektem jest powstanie...

Budowa chodnika przy DW 964 w Podłężu

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 964 w Podłężu Realizacja: 2020-2021 To kontynuacja zadania „Budowa przejścia dla pieszych ze wzbudzaną...

Budowa Krainy zabaw w otoczeniu Parku miejskiego w Niepołomicach

Kraina zabaw w otoczeniu Parku miejskiego w Niepołomicach Operacja pn. „Kraina zabaw w otoczeniu Parku miejskiego w Niepołomicach” mająca na...

Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964

Realizacja: 2019-2022 W ramach inwestycji powstał m.in.: odcinek o długości 2,2 km, łączący zjazd z autostrady z ulicą Kwiatkowskiego w...

Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic – etap II

Pełna nazwa inwestycji to: „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy...

Budowa remizy w Zakrzowie z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności

Budowa remizy w Zakrzowie z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności. Inwestycja została zaplanowana w budżecie Gminy Niepołomice na 2022 rok....

Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów (2018-2020)

Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów (2018-2020) Starania o realizację inwestycji trwały 12 lat. Umowę na...

Cyfrowe Niepołomice

Cyfrowe Niepołomice Monitorowanie i załatwianie spraw urzędowych przez Internet? Już niebawem będzie to powszechne i możliwe!  Do kwietnia 2018 roku...

Easy Towns II

Easy Accessible Sustainable Young Towns II Budżet całkowity: 146.160 € Budżet dla gminy Niepołomice: 7500,00 €, co w przeliczeniu daje...

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego, Umowa nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 z 19.10.2018 r., której celem jest zwiększenie na terenie gmin efektywności energetycznej i zwiększenie redukcji emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych oraz niebezpiecznych substancji, poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych: bus Niepołomice – Suchoraba

Gmina Niepołomice realizuje projekt, w ramach którego dofinansowana została 1 linia komunikacyjna o łącznej długości 40 km. Projekt realizowany jest...

Kluby Dziecięce Jacek i Agatka

Kluby Dziecięce Jacek i Agatka   Komunikat z 6 października 2020  Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca. Lista osób przyjętych (październik 2020)...

Modernizacja dróg gminnych 2020-2021

Modernizacja dróg gminnych 2020-2021 To zadanie obejmuje: opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Trudnej w Niepołomicach, opracowanie projektu remontu drogi wojewódzkiej nr...

Niepołomicki Bon Żłobkowy

Niepołomicki Bon Żłobkowy Jest to świadczenie wprowadzone przez Gminę Niepołomice, które może zostać przeznaczone na na częściowe pokrycie opłaty za...

Niepołomickie Błonia

Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach Realizacja: 2019-2022 W ramach inwestycji wykonano rewitalizację terenu o powierzchni...

Modernizacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Woli Batorskiej

Modernizacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Woli Batorskiej Kapliczka św. Jana Nepomucena z 1907 r. w Woli Batorskiej przejdzie gruntowną...

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzowie

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzowie Inwestycja realizowana w latach 2019-2020. W jej ramach powstanie nowa sala gimnastyczna oraz 5 sal...

Odbiór odpadów zawierających azbest – 2021

Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2021 Urząd Miasta i Gminy Niepołomice dofinansowuje odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających...

Ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna dla każdego „od malucha po seniora” na stadionie sportowym w Staniątkach

„Ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna dla każdego „od malucha po seniora” na stadionie sportowym w Staniątkach” zrealizowana w ramach projektu „Małopolska infrastruktura...

Piekarnia Sztuki – poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy

Nowy obiekt będzie służył poszerzeniu obecnej oferty kulturalnej Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa. Znajdą się tutaj pracownie artystyczne dla dzieci...

Projekt Cyfrowa Gmina

Gmina Niepołomice otrzyma 100 tys. złotych w ramach unijnego projektu Cyfrowa Gmina. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu  i...

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: Etap 1

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice Numer umowy/ decyzji: RPMP.04.04.01-12-0349/16-05 Nazwa beneficjenta: Gmina Niepołomice Tytuł orojektu: Program ograniczenia niskiej...

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: Etap 2

Program, którego celem jest zmniejszenie niskiej emisji, realizowany w ramach Programów Operacyjnych: RPMP.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: RPMP.04.00.00. Regionalna Polityka Energetyczna.

Projekt solarny

Projekt solarny (Projekt zakończony) Realizacja projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności...

Przebudowa boiska w Woli Zabierzowskiej

Inwestycję zrealizowano w 2021 roku. Na ten cel wydatkowano 388.328,90 zł. Gmina otrzymała dotację z funduszy europejskich w wysokości 109.370,00...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K w Staniątkach

Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K w Staniątkach Przebudowa drogi powiatowej Targowisko – Węgrzce Wielkie (2009 K) w obrębie Staniątek. Inwestycja...

Przebudowa Izby Regionalnej

Zakończyła się przebudowa Izby Regionalnej. Budynek poddano gruntownej rewitalizacji. Projekt przebudowy uzyskał akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Budynek...

Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego (2019-2021)

Inwestycja realizowana w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie obejmowało rozbudowę i przebudowę budynku MOA wraz z zakupem wyposażenia. Dzięki temu obiekt zyskał nowe możliwości organizacji zajęć i obserwacji nieba, w tym nową kopułę.

Razem  Europą – konsultacje europejskie

Projekt „Razem  Europą – konsultacje europejskie” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli” Dział 2, 2.1...

REGIO-MOB

REGIO-MOB (Projekt zrealizowany) Interregional Learning Towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience – Międzyregionalne nabywanie wiedzy w kierunku zrównoważonej mobilności...

Remont drogi wojewódzkiej 964 (od Woli Batorskiej do Chobotu)

Zaplanowano remont  drogi na odcinku 7,75 km – od Woli Batorskiej do Chobotu. Prace obejmą przebudowę skrzyżowań, budowę poboczy i...

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce 8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny w Krakowie, został...

Stop smog

29 marca 2022 r. ruszył nabór do III etapu rządowego programu STOP SMOG. Umożliwia on dofinansowanie 90% do wymiany starego...

System park and ride (inwestycja zakończona)

Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF (Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym) Realizacja: 2018-2021 Inwestycja rozpoczęła...

WORTHY

WORld wars Toward Heritage for Youth – WORTHY Partnerzy Gmina Niepołomice (Polska) – naszym lokalnym partnerem jest Zespół Szkół im....

Wsparcie służb w 2020

Wsparcie służb w 2020 W 2020 roku Gmina Niepołomice wesprze ze swojego budżetu następujące zakupy majątkowe dla służb odpowiadających za...

Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II

Powiat Wielicki w partnerstwie z Gminą Niepołomice realizuje projekt “Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” dofinansowany ze środków Europejskiego...

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Niepołomicka Gminna Spółka Wodna realizuje zadanie związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Obecnie trwają prace nad konserwacją rowów...

Projekt EPAH

Z przyjemnością informujemy, że nasza gmina, jako jedyna w Polsce zakwalifikowała się do II edycji programu wsparcia technicznego dla samorządów...

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021r. każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej...

Remiza OSP w Woli Batorskiej

Trwają prace nad projektem „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej” w Woli Batorskiej.

Rozbudowa ulicy Trudnej

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej poprzez poszerzenie istniejącej jezdni do parametrów drogi klasy L, tj. szer. jezdni 5 m ograniczonej obustronnie krawężnikami betonowymi. Ponadto powstanie prawostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i szerokości 2 m. Ponadto zbudowany tam zostanie system kanalizacji deszczowej oraz przebudowany rów przechodzący pod ulicą.
Przejdź do góry