Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Rada Miejska › Interpelacje radnych

Interpelacje radnych

Interpelacje radnych

zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Niepołomice poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego

Radni składający interpelacje : Małgorzata Juszczyk Zuzanna Polańska Karolina Marzec   Treść interpelacji : w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na terenie...

naprawy studzienki kanalizacyjnej na ul. Partyzantów

Radni składający interpelacje : Krzysztof Sondel Treść interpelacji : Pozwalam sobie złożyć interpelację w sprawie naprawy studzienki kanalizacyjnej na ul....

zakupu budek lęgowych dla ptaków jerzyków

Radni składający interpelacje : Krzysztof Sondel Treść interpelacji : Pozwalam sobie na wniesienie interpelacji w sprawie zakupu ze środków budżetu...

poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Rynku w Niepołomicach

Radni składający interpelacje : Krzysztof Sondel Treść interpelacji : Pozwalam sobie złożyć interpelację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych...

poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz ograniczenia prędkości samochodów poruszających się Al. Dębową w Niepołomicach

Radni składający interpelacje : Krzysztof Sondel Treść interpelacji : Pozwalam sobie złożyć interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz ograniczenia...

informacji o etapie realizacji założeń projektu “Niepołomickie Błonia”

Radni składający interpelacje : Grupa radnych (Małgorzata Juszczyk, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Michał Hebda, Andrzej Gąsłowski) Treść interpelacji : w...

zakupu przez Gminę Niepołomice działki w sołectwie Zakrzów

Radni składając interpelacje : Wojciech Ciastoń Treść interpelacji : W związku z wyrażeniem przez właściciela nieruchomości nr 509 położonej w...

prac inwestycyjnych na odcinku drogi Zagórze -Słomiróg, oraz zagospodarowanie terenu przy DK w Zagórzu

Radni składający interpelacje : Barbara Wdaniec Treść interpelacji : Interpelacja dotyczy kompleksu prac inwestycyjnych na odcinku drogi gminnej od Szkoły...

zabezpieczenia brzegu rzeki Podłężanka

Radni składający interpelacje : Adam Suślik Treść interpelacji : W dniu 31.05.2020r. , w godzinach popołudniowych, w okresie wzmożonych opadów...

planu zarządzania Zamkiem Królewskim w Niepołomicach

Radni składający interpelacje : Komisja kultury i oświaty Rady Miejskiej w Niepołomicach Treść interpelacji : Szanowny Panie Zwracamy się z...

niezwłocznego otwarcia placu targowego, czasowego zwolnienia dzierżawców z konieczności ponoszenia opłat za korzystanie z placu targowego w Niepołomicach

Radni składający interpelacje : Małgorzata Juszczyk Zuzanna Polańska Krzysztof Sondel Treść interpelacji : Zwracamy się z interpelacją w sprawach: niezwłocznego...

wznowienia handlu na placu targowym

Radni składający interpelacje : Paweł Lasek Treść interpelacji : Interpelacja w sprawie wznowienia handlu na placu targowym Szanowny Panie W...

konieczności czasowego wprowadzenia ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na zjeździe z autostrady

Radni składający interpelacje : Michał Hebda Treść interpelacji : w sprawie konieczności czasowego wprowadzenia ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na zjeździe...

podcięcia drzew w Suchorabie

Radni składający interpelacje : Anna Front Treść interpelacji : W imieniu mieszkańców Suchoraby zwracam się z prośbą o przeprowadzenie niezbędnych...

pomocy dla przedsiębiorców w związku z covid-19

Radni składający interpelacje : Michał Hebda Treść interpelacji : w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa COVID -19 bardzo proszę...

dotyczy spółki “Wodociągi Niepołomice”

Radni składający interpelacje : Małgorzata Juszczyk Zuzanna Polańska Treść interpelacji : W nawiązaniu do Pana odpowiedzi z dnia 20.04.2020 r....

dotyczy spółki “Wodociągi Niepołomice”

Radni składający interpelacje : Małgorzata Juszczyk Zuzanna Polańska Treść interpelacji : w sprawie spółki „Wodociągi Niepołomice” Kierując się troską o...

organizacji wyborów prezydenckich na terenie gminy Niepołomice

Radni składający interpelacje : Klub radnych “Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice” Treść interpelacji : w sprawie organizacji wyborów prezydenckich...

kontynuacji prac związanych z budową chodnika w Podłężu

Radni składający interpelacje : Adam Suślik Treść interpelacji : W roku 2018 Gmina Niepołomice złożyła w Zarządzie Dróg Wojewódzkich (ZDW)...

organizacji roku szkolnego 2020/21 w szkole podstawowej w Woli Batorskiej

Radni składający interpelacje : Andrzej Gąsłowski Treść interpelacji : W związku z licznymi zapytaniami Rodziców, Nauczycieli i Uczniów Szkoły Podstawowej...

uzupełnienia ubytków nawierzchni drogi w Woli Zabierzowskiej

Radni składający interpelacje : Agata Zawadzka Treść interpelacji : Dotyczy: uzupełnienia ubytków nawierzchni kruszywem lub innym materiałem stałym lub sypkim...

budowy chodnika przy drodze gminnej w Staniątkach

Radni składający interpelacje : Anna Front Treść interpelacji : W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o rozpoczęcie prowadzenia prac...

postępowania OŚR.6220.29.2019

Radni składający interpelacje : Karolina Marzec Treść interpelacji : W dniu 30.01.2020 r. na stronie https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice pojawiło się Obwieszczenie o...

postępowania OŚR.6220.20.2019

Radni składający interpelacje : Karolina Marzec Treść interpelacji : Dotyczy: postępowania znak: OŚR.6220.20.2019 w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Budowa...

oświetlenia ulicznego na ul. Podlaskiej w Staniątkach

Radni składający interpelacje : Anna Front Treść interpelacji : W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o doświetlenie w Staniątkach...

interpelacji zamieszczanych w BIPie

Radni składający interpelacje : Michał Hebda Treść interpelacji : INTERPELACJA odpowiedzi Burmistrza udzielanych na interpelacje radnych Rady Miejskiej w Niepołomicach...

ws. plagi komarów w gminie Niepołomice

Radni składający interpelacje : Michał Hebda Treść interpelacji : na podstawie art. 24 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie...

usunięcia szkód powodziowych na potoku Bogusława

Radni składający interpelacje : Wojciech Ciastoń Treść interpelacji : Usunięcia szkód powodziowych na potoku Bogusława w miejscowości Zakrzów przysiółek Florianka...

interpelacja w sprawie samochodów służbowych

Radni składający interpelacje : Waldemar Juszczyński Treść interpelacji : Składam interpelacje w sprawie gospodarowania majątkiem Gminy tj. samochodami służbowymi będącymi...

interpelacja w sprawie usług prawnych

Radni składający interpelacje : Waldemar Juszczyński Treść interpelacji : Interpelacja w sprawie usług prawnych Składam interpelacje w sprawie zlecenia usług...

przywrócenia przystanku dla busów w Staniątkach

Radni składający interpelacje : Anna Front Treść interpelacji : W imieniu mieszkańców Górnych Staniątek ( ulica Jana Pawła II )...

modernizacji oświetlenia w Zabierzowie Bocheńskim

Radni składający interpelacje : Agata Zawadzka Treść interpelacji : Wnioskuję o modernizację oświetlenia na liczącym 600 metrów odcinku ul. Białej...

montażu mijanek

Radni składający interpelacje : Krzysztof Sondel Treść interpelacji : Zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie instalacji na Al....

Zmiany zapisu w treści uchwały planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy

Radni składający interpelacje : Józef Trzos Treść interpelacji : INTERPELACJA dotyczy: zmiany zapisu w treści uchwały planu zagospodarowania przestrzennego dla...

Zimowego utrzymania dróg

Radni składający interpelacje : Paweł Lasek Treść interpelacji : Burmistrz, Miasta i Gminy Niepołomice za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w...

Przejęcia przez gminę drogi wewnętrznej

Radni składający interpelacje : Michał Hebda Treść interpelacji : Na wniosek mieszkańców ul. Wroniarka w Niepołomicach zwracam się z uprzejmą...

Zamontowania lustra na ul. Leśnej w Staniątkach

Radni składający interpelacje : Anna Front Treść interpelacji : W związku z licznymi uwagami mieszkańców wnoszę o zamontowanie lustra na...
Przejdź do góry