Różnice pomiędzy Studium a Planem Miejscowym

W związku z rosnącym zainteresowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niepołomice, postanowiliśmy wyjaśnić Państwu...
  • 7253