Realizacja ustawy śmieciowej

Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy w sposób odmienny regulują zasady...
  • 924

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach Referat Efektywności Energetycznej i Odpadów Komunalnych pl. Zwycięstwa 13, II piętro, pokój nr 11...
  • 2550

Harmonogram odbioru odpadów

Prezentujemy harmonogram odbioru odpadów na rok 2020. Poniżej linki do plików w formacie PDF. MPGO – Niepołomice MPGO – sołectwa:...
  • 14146

Jak segregować odpady?

Nowy system odbioru odpadów to również nowe zasady segregacji. Segregowane śmieci dzielimy na cztery rodzaje: papier i tektura, szkło bezbarwne...
  • 2404

Opłaty za wywóz śmieci

Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę dotyczącą zmian opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe ceny obowiązują od 1 stycznia 2020...
  • 3534

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej regulujące funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Z treścią stosownych uchwał Rady Miejskiej można się zapoznać na...
  • 1041

Wzory dokumentów

Poniżej znajdą Państwo wszystkie dokumenty do pobrania związane z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie...
  • 2015