Realizacja ustawy śmieciowej

Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy w sposób odmienny regulują zasady...
  • 1805

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach Referat Efektywności Energetycznej i Odpadów Komunalnych pl. Zwycięstwa 13, II piętro, pokój nr 11...
  • 4630

Harmonogram odbioru odpadów

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów w komunalnych od lutego 2021 roku w Gminie Niepołomice. Niepołomice Podłęże, Staniątki,...
  • 21642

Jak segregować odpady?

Nowy system odbioru odpadów to również nowe zasady segregacji. Segregowane śmieci dzielimy na cztery rodzaje: papier i tektura, szkło bezbarwne...
  • 3555

Opłaty za wywóz śmieci

Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę dotyczącą zmian opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe ceny obowiązują od 1 stycznia 2020...
  • 6388

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej regulujące funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Z treścią stosownych uchwał Rady Miejskiej można się zapoznać na...
  • 1754

Wzory dokumentów

Poniżej znajdą Państwo wszystkie dokumenty do pobrania związane z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie...
  • 4386