Realizacja ustawy śmieciowej

Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy w sposób odmienny regulują zasady...
  • 1940

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach Wydział Wymiaru i Egzekucji Podatków pl. Zwycięstwa 13, II piętro, pokój nr 11 tel....
  • 5440

Harmonogram odbioru odpadów

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów w komunalnych od lutego 2021 roku w Gminie Niepołomice. Niepołomice Podłęże, Staniątki,...
  • 23537

Jak segregować odpady?

Nowy system odbioru odpadów to również nowe zasady segregacji. Segregowane śmieci dzielimy na cztery rodzaje: papier i tektura, szkło bezbarwne...
  • 3899

Opłaty za wywóz śmieci

Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę dotyczącą zmian opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe ceny obowiązują od 1 stycznia 2020...
  • 6828

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej regulujące funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Z treścią stosownych uchwał Rady Miejskiej można się zapoznać na...
  • 1954

Wzory dokumentów

Poniżej znajdą Państwo wszystkie dokumenty do pobrania związane z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie...
  • 4983