Realizacja ustawy śmieciowej

Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy w sposób odmienny regulują zasady...
  • 376

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej pl. Zwycięstwa 13, II piętro, pokój nr 11...
  • 596

Harmonogram odbioru odpadów

Prezentujemy harmonogram odbioru odpadów na rok 2020. MPGO – Niepołomice MPGO – sołectwa: Zakrzów, Zakrzowiec, Ochmanów, Słomiróg, Chobot, Zabierzów Bocheński...
  • 5138

Jak segregować odpady?

Nowy system odbioru odpadów to również nowe zasady segregacji. Segregowane śmieci dzielimy na cztery rodzaje: papier i tektura, szkło bezbarwne...
  • 944

Opłaty za wywóz śmieci

Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę dotyczącą zmian opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe ceny obowiązują od 1 stycznia 2020...
  • 1359

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej regulujące funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Z treścią stosownych uchwał Rady Miejskiej można się zapoznać na...
  • 329

Wzory dokumentów

Poniżej znajdą Państwo wszystkie dokumenty do pobrania związane z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. – Deklaracja o wysokości opłaty za...
  • 560