EKO-TEAM Metropolia Krakowska

  31 marca 2020 r. Gmina Niepołomice przystąpiła do projektu EKO TEAM. Zatrudniono 4 ekodoradców. Celem ich działania jest doradztwo...
  • 138

EKO-TEAM Formy wsparcia mieszkańców

Formy wsparcia mieszkańców Program STOP SMOG Program STOP Smog przeznaczony dla osób najuboższysz, które mają trudności z samodzielnym wnioskowaniem o...
  • 263