EKO-TEAM Metropolia Krakowska

  31 marca 2020 r. Gmina Niepołomice przystąpiła do projektu EKO TEAM. Zatrudniono 4 ekodoradców. Celem ich działania jest doradztwo...
  • 846

EKO-TEAM Formy wsparcia mieszkańców

Formy wsparcia mieszkańców Stop Smog Program Stop Smog przeznaczony jest dla osób najuboższych, które mają trudności z samodzielnym wnioskowaniem o...
  • 1823