Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj tylko w:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz

Dialog z mieszkańcami

Dialog z mieszkańcami

Budżet obywatelski

3 artykuły

Organizacje pozarządowe

100 artykułów

Inicjatywa lokalna

3 artykuły

Inicjatywa lokalna to kolejna forma współpracy gminy z mieszkańcami w celu wspólnej realizacji zadań publicznych. Wspólna realizacja zakłada wniesienie przez mieszkańców wkładu: osobowego, rzeczowego lub finansowego. Jednak, w przeciwieństwie do działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, gdzie również wymagany jest udział organizacji, urząd nie będzie przekazywał dotacji mieszkańcom. Pomysły na przedsięwzięcia zgłaszają mieszkańcy bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Niepołomice. W trybie inicjatywy lokalnej mogą być realizowane pomysły w zakresie m. in. kultury fizycznej i turystyki, rewitalizacji, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, budowy, rozbudowy i remontów dróg, obiektów architektury itp. Postanowienia o inicjatywie lokalnej znajdują się w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Petycje

1 artykuł

Seniorzy

6 artykułów

Serwisy miejskie

104 artykuły

Darmowe porady prawne

W związku z coraz większą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, darmowe porady prawne dla mieszkańców gminy Niepołomice wciąż nie mogą się...

Monitoring miejski

Szanowni Państwo. Na terenie Gminy Niepołomice w miejscach oznaczonych piktogramami i wskazanych na WYKAZIE KAMER WRAZ Z ICH USYTUOWANIEM NA...

Program Współpracy 2022

Program Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok – obowiązujący Program Współpracy na 2022 rok Konsultacje programu współpracy...
Przejdź do góry