Rada Nadzorcza odwołała prezesa Przemysława Bębna.

30 października Rada Nadzorcza Spółki Wodociągi Niepołomice odwołała prezesa zarządu pana Przemysława Bębna. Nowym Prezesem Spółki został pan Arnold Stempak.

Na stanowisko Prokurenta Spółki powołano pana Wojciecha Cholewę.