Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców, wydałem zarządzenie dzięki któremu już 22 maja 2020 roku legalny handel powróci na niepołomicki plac targowy.

Plac targowy w Niepołomicach został zamknięty 16 marca 2020 roku. Było to związane z sytuacją epidemiczną i miało na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Od tego czasu wprowadzone restrykcje w poruszaniu się lub korzystaniu ze sklepów były kilkukrotnie luzowane. Obecnie, przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa, można korzystać ze sklepów i – w mojej ocenie – powinno się również móc robić zakupy na placu targowym.

Niemniej jednak do uruchomienia placu w zgodzie z obowiązującymi obostrzeniami konieczna była zmiana jego regulaminu. A ten może zostać zmieniony przez Radę Miejską, a nie spółkę Wodociągi Niepołomice.

Wobec bezczynności Rady w tej sprawie, korzystając ze swoich uprawnień, wydałem zarządzenie o przepisach porządkowych na placu targowym, w myśl których miejsce to zostanie otwarte już w piątek, 22 maja.

Zatem już jutro będziecie Państwo mogli pójść na zakupy na plac targowy z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, wspierając lokalnych producentów i handlowców.

Jednocześnie na najbliższą sesję Rady Miejskiej złożyłem projekt uchwały zatwierdzającej moje zarządzenie.

Krystian Zieliński
Pełniący funkcję burmistrza miasta i gminy Niepołomice