22 czerwca oficjalnie został otwarty zjazd z autostrady A4 w Podłężu, a to znaczy, że od dziś każdy może z niego skorzystać, co skróci drogę i ułatwi dojazd do naszej gminy i wyjazd z niej.

O potrzebie budowy zjazdu z autostrady w naszej gminie mówił burmistrz Stanisław Kracik już 14 lat temu. Wszystkie zgody, formalności i fundusze zdobywane były stopniowo, latami przez burmistrza Romana Ptaka, Adama Twardowskiego i Bogusława Iwulskiego. Przeciwności losu wydawały się prześladować tę inwestycję, a przeszkody mnożyć, dlatego należą się im wielkie podziękowania za wytrwałość i energię działaniu.

Dziś odbyło się otwarcie przy autostradzie. Zabrakło na nim burmistrza i wiceburmistrza. Pojawili się natomiast minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda Piotr Ćwik, posłowie PiS z tego regionu, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński, radni powiatowi i radni miejscy z ramienia PiS, pełniący funkcję burmistrza Niepołomic oraz przedstawiciele wykonawcy – polsko-litewskiego konsorcjum Trakcja.

Goście przemawiali, gratulując sobie zrealizowanej inwestycji i skuteczności w działaniu. Minister Adamczyk dodatkowo podkreślał oszczędność czasu, którą daje dobrze zorganizowany transport. Wojewoda Ćwik wskazywał na dobry model współpracy przy tej inwestycji. Dyrektor Pałasiński mówił, że będzie to duże ułatwienie komunikacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców z tego rejonu. Adam Kociołek i Krystian Zieliński podziękowali Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice Romanowi Ptakowi oraz jego zastępcy Adamowi Twardowskiemu, a także burmistrzowi Stanisławowi Kracikowi. Podziękowania dla burmistrza Ptaka przynieśli na transparentach na uroczystość również mieszkańcy gminy Niepołomice.

Po przemowach odbyło się poświęcenie zjazdu, uroczyście przecięto wstęgę i odbyła się sesja zdjęciowa. Jako pierwsi nowym wjazdem przejechali strażacy z gminy Niepołomice. Teraz zjechać i wjechać w Podłężu na autostradę może każdy.

Wartość przedsięwzięcia to 48 mln zł. Ministerstwo Infrastruktury zapewniło na budowę Węzła Niepołomice 27,5 mln zł, Województwo Małopolskie 7 mln zł, Powiat Wielicki – 4 mln zł, a resztę gmina Niepołomice.

Żeby inwestycja była kompletna i dopięta na ostatni guzik, czekamy na obwodnicę Podłęża, którą wybudować ma firma Eurovia. Ten etap ma jednak spore opóźnienia i nadal nie wyszedł poza fazę uzgodnień i aneksów do umowy.

Fotografie: Overlia Studio