Poprawiono dn.: 25.10.2017

21 września Burmistrz Roman Ptak podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę na finansowanie budowy parkingów park&ride!

Dzięki tej inwestycji przybędzie nam niemal pół tysiąca miejsc parkingowych, które ułatwią korzystanie z komunikacji aglomeracyjnej – zarówno kolejowej, jak i autobusowej.

Przedsięwzięcie jest warte ponad 23 mln zł. Dofinansowanie wynosi około 15,3 mln zł.

472 miejsca parkingowe dla samochodów, 32 dla motocykli oraz 258 dla rowerów powstanie w ramach parkingów park&ride oraz punktów przesiadkowych w Niepołomicach, Podłężu, Staniątkach i Woli Batorskiej.

Projekt nosi tytuł „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” i jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.

Parkingi, które powstaną w ramach projektu będą bezpłatne i dostępne tylko dla osób posiadających bilet komunikacji zbiorowej.

Oprócz miejsc parkingowych powstanie 2,63 km ciągów pieszo-rowerowych. Na parkingach będą też dostępne ładowarki dla aut elektrycznych.

Więcej informacji na temat inwestycji znajduje się tutaj.