Prawie 4 mln zł będzie kosztowała przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabierzowie Bocheńskim. Inwestycja pozwoli to na zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 260 m sześc. do 520 m sześc. na dobę.

Gmina Niepołomice jeszcze w ubiegłym roku przygotowała program funkcjonalno-użytkowy. Teraz udało się pozyskać na ten cel 2 mln zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przetarg na wykonanie inwestycji ma zostać ogłoszony do końca jesieni. Będzie ona realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, czyli obowiązkiem wykonawcy będzie zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlano-montażowych.

Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2021 r.

To nie jedyne pieniądze, które trafią do gminy Niepołomice na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Również 2 mln zł dofinansowania, z tego samego programu, dostanie spółka Wodociągi Niepołomice na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Woli Batorskiej.