Dodano dn.: 15.02.2024

Kontynuując zagadnienia rozliczeń za energię elektryczną, w tym tygodniu przybliżymy rozliczenie prosumenckie. Jest to osobny tematem są rachunki za energię jeśli jesteś właścicielem elektrowni słonecznej, wówczas faktura różni się od tej dotychczasowej.

Osoby posiadające zainstalowane panele fotowoltaiczne oraz produkujące za ich pomocą prąd na użytek własny zgodnie z Ustawą o OZE są prosumentami. Dlatego też otrzymują oni faktury prosumenckie zamiast klasycznego rozliczenia energii elektrycznej w postaci rachunków. Tego typu faktura uwzględnia nie tylko zużycie prądu w danym okresie rozliczeniowym, ale także ilość wyprodukowanej i oddanej do sieci energii elektrycznej oraz koszty opłat dystrybucyjnych czy handlowych. Wygląd faktury za prąd będzie także inny w zależności od tego, czy rozliczasz się w systemie net-meteringu (opustów) czy net-billingu.

W przypadku systemu net-metering na rachunku prosumenta pojawiają się dane dotyczące odczytów z licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego oraz suma pobranej i wprowadzonej do sieci energii. W szczególności powinny nas zainteresować takie pozycje jak:

  • energia czynna pobrana jest to ilość energii, która została pobrana z sieci, w momencie gdy instalacja nie pracowała lub potrzebowałeś jej więcej, niż w danym momencie produkowała instalacja,
  • energia czynna oddana to ilość energii wyprodukowanej przez instalację, która nie została wykorzystana na bieżące potrzeby i trafiła do sieci,
  • saldo energii czyli wyliczenie wartości zużytej i wyprodukowanej energii elektrycznej w oparciu o dokonane odczyty licznika z uwzględnieniem bilansowania,
  • magazyn energii, w tym miejscu znajdują się informacje o tym, ile energii możesz wykorzystać przez kolejne 365 dni.

Opłaty, które zostaną na rachunku prosumenta to opłata handlowa, mocowa, przejściowa, abonamentowa i sieciowa stała. Warto zwrócić uwagę, że rozliczenie następuje w samych jednostkach energii, zatem za każdą wyprodukowaną i oddaną do sieci 1 kW otrzymują oni z powrotem 0,7 lub 0,8 kW, które można pobrać w czasie 12 miesięcy.

Rachunek dla systemu net-billing ma inną specyfikę. Zobaczysz tutaj także ilość energii pobranej z sieci i wprowadzonej do niej w okresie rozliczeniowym. Natomiast istotniejsze jest, że zamiast rozliczania samych jednostek energii pod uwagę brana jest wartość energii. Energia, która trafia do sieci jest wyceniana po średniej rynkowej cenie energii elektrycznej w hurcie. Natomiast cała energia pobierana z sieci jest kupowana. W efekcie sprzedajemy energię znacznie taniej, niż kupujemy. Za energię wprowadzoną czyli sprzedaną do sieci otrzymujesz pieniądze, jednak trafiają one nie na Twoje konto bankowe, a na konto rozliczeniowe, czyli tzw. depozyt prosumenta. Na fakturze widnieć będzie właśnie taka pozycja. Stan depozytu obliczany jest poprzez odjęcie od wartości energii wprowadzonej, wartości energii pobranej. Okres rozliczeniowy wynosi w tym przypadku 12 miesięcy, a prosumenci mogą wykorzystywać wartość wprowadzonej do sieci energii przez rok. W przypadku braku wykorzystania depozytu prosumenckiego w tym okresie, wartości energii oddanej w danym miesiącu (maksymalnie 20%) będzie zwracana do końca 13. miesiąca. Opłaty poza energią czynną to koszty dystrybucji tej energii czy podatek VAT.

Czytanie rachunku za prąd może być prostsze, gdy znasz kluczowe elementy i umiesz interpretować zawarte na nim informacje. Bądź świadomy swojego zużycia energii, zwracaj uwagę na zmiany w rachunkach i podejmuj kroki w kierunku bardziej efektywnego korzystania z elektryczności. To nie tylko korzystne dla Twojego portfela, ale także dla środowiska.