Dodano dn.: 7 lutego 2024

W poprzednim wpisie „Rachunek za prąd – umiesz go czytać? Część 1.” powołaliśmy się na grupę taryfową, dla wyjaśnienia co to i jaka jest charakterystyka poszczególnych taryf – zapraszamy do lektury.

Taryfa jest to zestawienie cen energii elektrycznej w zależności od potrzeb gospodarstwa domowego. W zależności od rodzaju taryfy ceny prądu mogą być więc jednakowe w ciągu całej doby, jak i tańsze w określonych godzinach, a nawet dniach tygodnia czy porach roku. Grupa przeznaczona dla gospodarstw domowych to taryfy „G” i różnią się od siebie liczbą stref, według których następuje rozliczenie. Grupę taryfową wybiera użytkownik i jest ona wpisana w umowie. Poniżej znajdą Państwo grupy taryfy pochodzących z Tauron Sprzedaż, który jest operatorem sieci na terenie gminy Niepołomice.

Warto przeanalizować warunki gospodarstwa domowego i profil zużycia energii. Pozwoli to na wybór dostosowanej do indywidualnych potrzeb taryfy ponieważ pobór w danej strefie wpływa na cenę energii czynnej oraz koszt składnika zmiennego stawki sieciowej – dwóch najważniejszych składowych rachunku za prąd. Wybór taryfy ma też wpływ na wysokość składnika stałego stawki sieciowej, ale ta zwykle nie ma aż takiego wpływu na rachunki za prąd.

Dużym zainteresowaniem cieszył się w 2023 roku temat zamrożenia cen prądu – czy jest aktualne i w tym? Tak, ale… Na podstawie przepisów ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych pozostają niezmienne do końca czerwca 2024 r. Przypominamy, że przewidziano tutaj limit zużycia energii elektrycznej, do którego obowiązują zamrożone ceny i wynosi on 1.500 kWh. W tym przypadku stosuje się automatycznie obniżoną stawkę. Natomiast uwzględniono także specjalne okoliczności, które uprawniają do podwyższonego limitu. Rozróżniamy tutaj dwie wartości:
Limit zużycia do 1.800 kWh.
Uprawnieni są odbiorcy, którzy mają lub mieszkają wspólnie z osobą, która ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia) po złożeniu oświadczenia.
Limit zużycia do 2.000 kWh.
Uprawnieni są odbiorcy, którzy mają Kartę Dużej Rodziny po złożeniu oświadczenia, kopii Karty Dużej Rodziny, bądź odbiorcy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne po złożeniu oświadczenia, kopii decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.