Spółka Wodociągi Niepołomice realizuje projekt „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice” dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu jest „Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże-Zachód”. Całkowity koszt wynosi około 32 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi około 15 mln zł. Oczyszczalnia będzie miała docelową przepustowości Qśr=2000 metrów sześciennych dziennie, z możliwością dalszej rozbudowy 1000 metrów.

Przejmie ona ścieki z sześciu już częściowo skanalizowanych miejscowości: Podłęża, Zakrzowa, Zakrzowca, Ochmanowa, Staniątek i Zagórza oraz z Suchoraby i Słomiroga.

W ramach inwestycji na terenie oczyszczalni ścieków wykonane zostały panele fotowoltaiczne. Energia produkowana przez moduły fotolotnicze będzie używana na potrzeby własne obiektu, ograniczając pobór energii z sieci. Maksymalna moc generatora fotowoltaicznego wynosić będzie 99,75 kWp.

Obecnie prowadzone są prace związane z: wykonaniem automatyki, montażem urządzeń kontrolno-pomiarowych, zagospodarowaniem terenu oraz pracami wykończeniowymi. Od października planowane jest rozpoczęcie rozruchu oczyszczalni ścieków. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec 2020 r.

Przemysław Bęben
Prezes Zarządu Wodociągi Niepołomice sp. z o.o.