W czwartek 2 lipca Niepołomice odwiedził wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka w towarzystwie poseł Urszuli Ruseckiej i przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego Tomasza Tomali. Przywieźli informacje o dofinansowaniu do kanalizacji i wodociągów w Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim. 4 miliony złotych na ten cel ma być przekazane z programu rozwoju terenów wiejskich.

Przekazali także na ręce Krystiana Zielińskiego promesę na remont boiska sportowego w Woli Zabierzowskiej. Chodzi o wymianę nawierzchni z asfaltowej na bezpieczną i bardziej przyjazną dzieciom.

Ponadto rozmawiano o planowanych w Niepołomicach inwestycjach i możliwości dofinansowania innych projektów, między innymi przebudowy drogi 964 od Woli Batorskiej do granic gminy. To inwestycja województwa i potrzebne jest na nią 36 mln złotych.

Mówiono też o budowie obwodnicy Podłęża. Obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń rozpocznie się budowa. Według planów stanie się to jeszcze jesienią bieżącego roku.

Pilną inwestycją jest również budowa chodnika w Podłężu. Na tę inwestycję 2 lipca została podpisana umowa. Oprócz podłęskiej części chodnika, potrzebny będzie również chodnik w Niepołomicach od ronda Ofiar 2 lutego 1942 roku w stronę centrum miasta.