Trwają inwestycje, dzięki którym będziemy mieć nowe parkingi przy stacjach kolejowych. Parking północny w Podłężu jest już niemal gotowy, ale na południowym jest jeszcze sporo do zrobienia. Dużo się dzieje również na placu budowy w Staniątkach, ale też jeszcze pracy tu wiele

Te trzy parkingi to ciąg dalszy projektu „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT. Dzięki niemu mamy już dwa parkingi park and ride – jeden w Niepołomicach i jeden w Woli Batorskiej.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest wyłonione w ramach przetargu Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol.

W Podłężu ramach projektu wykonane będą następujące prace:

 1. Budowa nowego parkingu (północ):
 • 119 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych + 2 dla rodzin),
 • 7 miejsc dla motocykli,
 • 10 zadaszonych wiat rowerowych (100 stanowisk postojowych),
 • 2 stanowiska Kiss&Ride,
 • zatoka autobusowa na 3 stanowiska,
 • 1 punkt ładowania aut elektrycznych,
 • system MKA.
 1. Budowa nowego parkingu (południe):
 • 63 miejsca postojowe (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych + 2 dla taksówek)
 • 8 miejsc dla motocykli,
 • 2 zadaszone wiaty rowerowe (20 stanowisk postojowych),
 • 2 stanowiska Kiss&Ride,
 • 1 punkt ładowania aut elektrycznych.
 1. Przebudowa ul. Kolejowej (uspokojenie ruchu – woonerf, czyli przestrzeń publiczna, łącząca funkcje ulicy, chodnika, parkingu i miejsca spotkań, na której piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo względem pojazdów motorowych),
 2. Budowa nowej drogi od strony północnej.
 3. Przebudowa ul. Stawowej.

W Staniątkach w ramach projektu przewidziana jest:

 • budowa nowego parkingu: 120 miejsc postojowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych),
 • 6 miejsc dla motocykli,
 • 6 zadaszonych wiat rowerowych (60 stanowisk postojowych),
 • stanowiska Kiss&Ride,
 • 1 punkt ładowania aut elektrycznych,
 • system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA),
 • przebudowa drogi przez Puszczę, budowa ciągu pieszo-rowerowego (szerokość 3 m),
 • przebudowa ul. Staniąteckiej (uspokojenie ruchu).

W gminie Niepołomice to zadanie ma przynieść w sumie 472 miejsca parkingowe dla samochodów, 32 dla motocykli oraz 258 dla rowerów. A koszt przedsięwzięcia to 28 mln zł, ale mamy na nie 18,3 mln zł dofinansowania.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i śledzenia postępów w tej inwestycji.