W czwartek 1 marca poznaliśmy oferty firm na budowę niepołomickiego zjazdu z autostrady A4.

Zainteresowanych przeprowadzeniem prac jest sześć przedsiębiorstw. Najniższa oferta złożona przez Trakcję PRKiL SA z Warszawy opiewa na przeszło 41 milionów złotych. Najwyższą kwotę za zrealizowanie inwestycji zaproponowała spółka Strabag Infrastruktura Południe, która może wybudować nasz zjazd za 53,5 miliona złotych. Co ciekawe wszystkie firmy zdeklarowały, że budowę zdołają zamknąć w ciągu 15 miesięcy.

Kwoty te znacznie przewyższają kosztorys inwestorski, który zakładał zrealizowanie inwestycji za około 29 milionów złotych. Zdaniem burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Romana Ptaka, po weryfikacji ofert możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy zakłada powtórzenie postępowania przetargowego, a drugi poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji.  

Warto przypomnieć, że przetarg został ogłoszony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zadaniem wykonawcy jest wybudowanie węzła, bowiem projekt i niezbędne zgody są już przygotowane. Wojewoda Małopolski wydał także zezwolenie na realizację tej inwestycji.

Środki na realizację zadania pochodzą w połowie z budżetu GDDKiA, a w drugiej połowie łącznie z trzech budżetów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, powiatu wielickiego oraz gminy Niepołomice.

Nowy zjazd powstanie między istniejącymi już węzłami – Kraków Bieżanów i Targowisko, w miejscu gdzie autostrada przechodzi nad drogą wojewódzką nr 964. Takie położenie pozwoli na dogodne połączenie tych szlaków.

To jednak nie wszystkie wydatki związane z budową węzła autostradowego. Zjazd z autostrady wiążę się z budową dwukilometrowej obwodnicy Podłęża Drugą niezwykle ważną inwestycją związana z budową zjazdu jest powstanie dwukilometrowej obwodnicy Podłęża, wraz z estakadą nad linią kolejową. Aktualnie trwa przygotowanie do przetargu i procedowanie decyzji środowiskowej.