14 września otrzymaliśmy ostatnie z niezbędnych zezwoleń na budowę obwodnicy Podłęża, dzięki temu prace na budowie mogą w końcu ruszyć.

Inwestycja nie będzie ani mała, ani tania, ani łatwa. Żeby połączyć obwodnicę Niepołomic ze zjazdem z autostrady trzeba wykonać zupełnie nową drogę. Będzie ona musiała pokonać kilka przeszkód terenowych m.in. dwie rzeczki – Bogusławę i Podłężankę – oraz dwie trakcje kolejowe (tu w sumie powstanie aż 150 metrów samego wiaduktu). Niemniej jednak jest to inwestycja konieczna, by odciążyć Podłęże, poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach, a jednocześnie usprawnić dojazd do Niepołomic i Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.

Dziś prezentujemy Państwu plan nowej obwodnicy i zdjęcia terenu, w którym powstanie. A co jakiś czas będziemy podglądali przebieg prac, żebyśmy wspólnie mogli porównać, co w tym terenie się wydarzyło.

Projekt nr RPMP.07.01.01-12-0146/18 pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – etap I” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.