Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę dotyczącą zmian opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe ceny będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

  • Zmiana stawek wynika z rosnących kosztów odbioru śmieci
  • Odbiór nadal realizować będzie konsorcjum MPGO i SUEZ Małopolska
  • Nie musimy składać nowych deklaracji

Przy 12 głosach za i 7 głosach przeciw Rada Miejska w Niepołomicach przegłosowała nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od nowego roku każdy mieszkaniec naszej gminy segregujący odpady zapłaci za odbiór 25 zł. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny podwyższona opłata wynosić będzie 50 złotych od osoby.

Podwyżka związana jest z rosnącymi kosztami odbioru odpadów. Najniższą ofertę w przetargu opiewającą na 9,4 mln złotych złożyło konsorcjum firm MPGO oraz SUEZ Małopolska. Dla porównania – w 2017 roku kiedy nastąpiła pierwsza podwyższa opłat, koszt gospodarowania odpadami w naszej gminie wyniósł 2,7 miliona złotych, w roku następnym koszt wzrósł o 1 milion złotych. W bieżącym roku koszt wynosi 5,3 miliona złotych, dlatego stawki opłat dla mieszkańców wzrosły w marcu 2019 roku.

Na rok 2020 został rozstrzygnięty przetarg na zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota, którą zapłacimy wynosić będzie 9,4 miliona złotych. Dodatkowo około 1,3 miliona złotych kosztować będzie utrzymanie PSZOK-ów.

Dlaczego tak drogo?

Zgodnie z polskim prawem system odbioru odpadów powinien się samofinansować. W skrócie wysokość opłat za śmieci wynika z prostego rachunku: koszty odbioru + utrzymanie PSZOK + likwidacja dzikich wysypisk + edukacja ekologiczna + obsługa systemu = suma wpłat.

W przypadku naszej gminy drastycznie wzrasta koszt odbioru odpadów.

Składa się na to podwyższenie opłaty za korzystanie ze środowiska tzw. opłaty marszałkowskiej, o której decyduje Minister Środowiska. W okresie od 2017 r. do 2020 r. wzrost tej opłaty z tytułu składowania odpadów wyniósł ok. 260 % i ma bezpośredni wpływ na kalkulację stawek dla mieszkańców.

Odbieranych w naszej gminie śmieci również przybywa. W 2016 roku firmy wywiozły od nas 7462 tony odpadów, a w tym roku prognozowana liczba śmieci wyniesie około 9840 ton. W przeliczeniu na mieszkańca, każdy z nas ‘wyprodukował’ w 2016 roku 297 kilogramów odpadów, wobec prognozowanych 349 kilogramów w 2019 roku.  Do tego rosną koszty energii, paliwa i pracy – w tym płaca minimalna.

Gmina jest zobowiązana podpisać umowę z firmą, która zaproponuje najlepszą cenę. Dodatkowo najtańsza oferta na obsługę dwóch PSZOK-ów wyniosła 1,3 mln złotych. Koszty ich funkcjonowania zostaną jednak sfinansowane z budżetu gminy, dzięki czemu nowe stawki nie będą jeszcze wyższe.

Z czego wynika koszt odbioru odpadów?

 2014201520162017201820192020
stawka opłaty w zł
(segregacja)
9,009,009,0010,0010,0010,00 / 15,0025,00
stawka opłaty w zł
(bez segregacji)
13,5013,5013,5015,0015,0015,00 / 25,0050,00
(kara za brak segregacji, która jest obowiązkiem)
ilość odebranych odpadów w roku w Mg, czyli tonach5997,8355685,377462,59883184819840
(prognoza)
ilość odpadów / mieszkańca / rok - w kg239224297332306349
(prognoza)
średni koszt odbioru i zagospodarowania 1 tony - w zł220,5232,61361,23305,86437,815401108,64

Czy muszę składać nową deklarację?

Zmiana stawek nie wiąże się z koniecznością wizyty w urzędzie. Każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Wyjątkiem  będą właściciele nieruchomości, dla których wydano decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby muszą złożyć ponownie deklarację.

Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany innych danych mających wpływ prawidłowość deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zmiana.

Zgodnie z nową uchwałą na zniżkę w wysokości 2 złotych miesięcznie mogą liczyć właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy w całości będą zagospodarowywać bioodpady w przydomowych kompostownikach. Aby skorzystać ze zwolnienia z części opłaty, musimy złożyć nową deklarację, pamiętając, że bioodpadów nie będziemy mogli przekazywać firmie odbierającej odpady oraz dostarczać do PSZOK-ów.

Dodatkowych informacji o systemie odbiorów odpadów w naszej gminie udziela Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej.