Poprawiono dn.: 17.11.2017

W październiku 2017 roku firma Nidec Motors & Actuators została uhonorowana I miejscem w tegorocznym konkursie „Pracodawca – organizator bezpiecznej pracy” w kategorii firm zatrudniających powyżej 250 pracowników.

To już XXIV edycja konkursu o zasięgu wojewódzkim, który organizowany jest co roku przez Państwową Inspekcję Pracy w Krakowie.

Jury doceniło firmę Nidec za zaangażowanie w podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wykorzystanie potencjału związanego z rozbudową zakładu w 2016 roku. Nagrodzono rozwiązania techniczne oraz instytucjonalne, których głównym celem było poprawienie bezpieczeństwa pracowników.

Firmie udało się efektywnie wykorzystać nowe wózki systemowe, które pojawiły się wraz z powstaniem magazynu wysokiego składu i stanowiły nowe wyzwanie pod kątem szkolenia kadr. Oprócz obowiązkowych egzaminów UDT na obsługę wózków, pracowników przeszkolono z ewakuacji z wysokości a w obszarze placu manewrowego zostało wydzielone miejsce, wyposażone w pachołki i palety, gdzie operatorzy wózków mogą teraz doskonalić swe umiejętności.

W procesie zwiększenia poziomu BHP duże znaczenie miało również powstanie osobnej wiaty na opakowania i odpady wyposażonej w oświetlenie, hydranty oraz system PPOŻ, zwiększenie powierzchni placu przed magazynem, ułatwiającego manewrowanie samochodom ciężarowym obsługującym doki magazynowe, czy wymalowanie pasów dla pieszych porządkujących ruch pieszych w tym obszarze.

Wśród ważnych rozwiązań znalazło się także techniczne oddzielenie powierzchni magazynowych od obszaru produkcji, utworzenie osobnego magazynu substancji chemicznych oraz relokacja magazynu łatwopalnej substancji – farby proszkowej z jednoczesnym jego powiększeniem.

Dotychczasowe wózki o zasilaniu gazowym (obsługujące teren placu magazynowego) zastąpiono wózkami o napędzie elektrycznym, eliminując tym samym konieczność stosowania butli gazowych i związanego z tym ryzyka wybuchu. Nowe wózki doposażone zostały w czujniki zapięcia pasów oraz dodatkowy system oświetlenia.