Trwa gruntowna modernizacja Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. 

Obecnie kończymy wykonywanie zbrojeń na części obserwatorium i pod przyszłą kopułę. Rozpoczynamy prace zbrojeniowe oraz roboty przygotowawcze pod wykonywanie stropów w części noclegowej.

Przed zimą planujemy zamontować w obiekcie okna i drzwi, a następnie rozpocząć roboty instalacyjne wewnątrz budynku, związane z: energetyką, systemem grzewczym, kanalizacją sanitarną i rozprowadzeniem wody, wentylacją, rekuperacją i klimatyzacją.

Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na 30 lipca 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj. 

Projekt jest realizowany w ramach działania 11.1.2. Rewitalizacja Miast Średnich i Małych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.