Poprawiono dn.: 01.03.2024

Z poprzednich wiadomości dowiedzieliście się, co to jest spółdzielnia energetyczna, jakie warunki należy spełnić i jakie kroki podjąć, aby ją założyć.  Dziś skupimy się na aspekcie opłacalności czyli co możemy zyskać, będąc jej członkiem. Jakie realne korzyści wynikają z funkcjonowania spółdzielni?

Po pierwsze udział w spółdzielni energetycznej zapewnia optymalizację i maksymalizację autokonsumpcji. Po drugie  podczas rozliczania z dystrybutorem energii przysługuje zwolnienie z części opłat, które wchodzą w skład klasycznego rachunku za energię elektryczną. Są to:

  • opłata OZE;
  • opłata mocowa;
  • opłata kogeneracyjna;
  • podatek akcyzowy (gdy łączna zainstalowana moc elektryczna wszystkich instalacji OZE działających w obrębie spółdzielni nie przekracza 1MW);
  • składnik zmienny dystrybucyjny, czyli opłata dystrybucyjna, której wysokość zależy od pobranej ilości energii elektrycznej.

Należy pamiętać, że wyżej wymienione opłaty wraz ze składnikiem stałym sieciowym, stawką abonamentową oraz opłatą przejściową stanowią od 30% do 50% kosztu dystrybucji energii elektrycznej.

Ponadto, członkowie spółdzielni energetycznej rozliczani są w modelu zbliżonym do systemu net-metering, zwanego też opustem, a ich współczynnik opustu wynosi 1/0,6. Podkreślmy, że ten system stanowi pewnego rodzaju wirtualny magazyn energii, więc brak bieżącego wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej nie naraża członków spółdzielni na niekorzystne rozliczenie.

Jakie oszczędności generowane są w praktyce? Wyliczenia dla prosumentów oraz konsumentów korzystających z taryfy C11 znajdują się w tabeli poniżej.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 17 sierpnia 2023 r.  „Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej nie może odmówić wydania warunków przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii, która będzie wytwarzać energię elektryczną w ramach spółdzielni energetycznej”, jeżeli o warunki przyłączenia instalacji OZE stara się podmiot będący członkiem spółdzielni energetycznej, która wytwarza energię elektryczną na potrzeby odbiorców końcowych spółdzielni energetycznej przy spełnieniu ustawowych warunków. W obecnej sytuacji, kiedy obciążenie krajowej sieci elektroenergetycznej nie pozwala na przyłączenie wszystkich chętnych użytkowników, gwarancja uzyskania warunków przyłączeniowych jest kluczowa.

Myśląc o korzyściach płynących z założenia spółdzielni energetycznej, nie można zapomnieć o profitach społecznych i środowiskowych. Wiele osób zmaga się z problemem braku odpowiedniego miejsca do zlokalizowania instalacji fotowoltaicznej na swojej posesji. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdzie dach budynku zlokalizowany jest niekorzystanie względem kierunków najlepszego nasłonecznienia, jak i niewystarczającej ilości miejsca na działce do posadowienia instalacji na gruncie. Spółdzielnia energetyczna umożliwia korzystanie z zielonej energii OZE bez konieczności budowy instalacji na swojej działce i ponoszenia całości kosztów z nią związanych. Tworząc spółdzielnię przyczyniamy się również do zacieśniania więzi w lokalnej społeczności i wspólnocie. Środowiskowe korzyści polegają głównie na ograniczeniu niskiej emisji w regionie poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w strukturze wytwórczej.

Produkcja energii elektrycznej z własnego źródła wytwórczego to też bezsprzecznie bezpieczeństwo energetyczne członków spółdzielni i niezależność od niestabilnego systemu, to większa kontrola nad profilem zużycia i rozliczeniem z operatorem sieci.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 17 sierpnia 2023 r.  „Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej nie może odmówić wydania warunków przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii, która będzie wytwarzać energię elektryczną w ramach spółdzielni energetycznej”, jeżeli o warunki przyłączenia instalacji OZE stara się podmiot będący członkiem spółdzielni energetycznej, która wytwarza energię elektryczną na potrzeby odbiorców końcowych spółdzielni energetycznej przy spełnieniu ustawowych warunków. W obecnej sytuacji, kiedy obciążenie krajowej sieci elektroenergetycznej nie pozwala na przyłączenie wszystkich chętnych użytkowników, gwarancja uzyskania warunków przyłączeniowych jest kluczowa.

Myśląc o korzyściach płynących z założenia spółdzielni energetycznej, nie można zapomnieć o profitach społecznych i środowiskowych. Wiele osób zmaga się z problemem braku odpowiedniego miejsca do zlokalizowania instalacji fotowoltaicznej na swojej posesji. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdzie dach budynku zlokalizowany jest niekorzystanie względem kierunków najlepszego nasłonecznienia, jak i niewystarczającej ilości miejsca na działce do posadowienia instalacji na gruncie. Spółdzielnia energetyczna umożliwia korzystanie z zielonej energii OZE bez konieczności budowy instalacji na swojej działce i ponoszenia całości kosztów z nią związanych. Tworząc spółdzielnię przyczyniamy się również do zacieśniania więzi w lokalnej społeczności i wspólnocie. Środowiskowe korzyści polegają głównie na ograniczeniu niskiej emisji w regionie poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w strukturze wytwórczej.

Produkcja energii elektrycznej z własnego źródła wytwórczego to też bezsprzecznie bezpieczeństwo energetyczne członków spółdzielni i niezależność od niestabilnego systemu, to większa kontrola nad profilem zużycia i rozliczeniem z operatorem sieci.