10 grudnia 2019 r. w Laboratorium Aktywności Społecznej Open Space w Niepołomicach odbyło się dziewiąte już spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu Regio-Mob, realizowanego w gminie Niepołomice w latach 2016-2020 z programu INTERREG EUROPE Unii Europejskiej.

Spotkania w ramach projektu Regio-Mob mają na celu poszukiwanie najlepszych rozwiązań usprawniających politykę transportową w regionie, korzystając z doświadczeń i rozwiązań wprowadzonych i realizowanych przez inne kraje.

Rozwój transportu zrównoważonego wśród mieszkańców regionu, jak również wśród pracowników dojeżdżających do pracy w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (NSI) wymaga współpracy wielu instytucji i gmin, jak również samych pracodawców, na spotkaniu pojawili się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Metropolii Krakowskiej oraz gmin ościennych. Nie zabrakło również przedstawicieli firm działających w NSI, jak: Man Trucks, Royal Canin, Excellent, Fabryka Kart Trefl, Marseplast, Pratt and Whitney.

Tematyka spotkania skupiona była przede wszystkim na rozwiązaniach komunikacyjnych wdrażanych na terenie gminy Niepołomice. Przedstawiono przykładowe rozwiązania transportowe dla osób dojeżdżających do pracy w NSI: buspooling, carpooling, vanpooling. Mają one na celu kojarzenie i wspólne przejazdy osób dojeżdżających do pracy na tych samych trasach. Zaprezentowano również korzyści z korzystania z sieci transportu zbiorowego (kolej SKA, autobusy MPK, prywatni przewoźnicy).

W dalszej części spotkania mieliśmy możliwość wysłuchania rekomendacji dotyczących transportu zrównoważonego dla obszaru Regio-Mob, odwołujących się do przykładów z krajów partnerskich projektu.

Na spotkaniu gościliśmy współwłaściciela polskiego start-upu Broomee Technologies, który zaprezentował, w jaki sposób transport zbiorowy na żądanie, oparty o sztuczną inteligencję, może stać się rewolucją w mobilności miejskiej i podmiejskiej. Wprowadzana na polski rynek aplikacja Broomee może w przyszłości uzupełnić ofertę komunikacyjną, umożliwiając szybkie, tanie i komfortowe przejazdy.

W drugiej części spotkania, która miała formę warsztatów, jego uczestnicy zastanawiali się nad zwiększeniem efektywności i popularności obecnej sieci transportu publicznego na terenie obszaru Regio-Mob, czy też nad koniecznością rozbudowy (dostosowania do wzrastających potrzeb) infrastruktury drogowej.  Dyskutowano o roli stacji PKP Podłęże w dojazdach do pracy w NSI, czy też o roli przewoźników prywatnych w systemie transportu zbiorowego. Zastanawiano się nad formami korzyści, które mogłyby zachęcić pracowników do korzystania z transportu opartego na buspoolingu, carpoolingu czy vanpoolingu w dojazdach do pracy, czy też z alternatywnych środków transportu (np. rower, elektryczna hulajnoga).

 

Projekt REGIO-MOB jest współfinansowany w programu INTERREG EUROPE Unii Europejskiej.