Zakończyło się asfaltowanie biegnącej przez Puszczę Niepołomicką ul. Staniąteckiej. Obecnie trwają tam prace wykończeniowe. Asfaltowanie drugiej części ul. Staniąteckiej rozpocznie się na początku września.

Ponadto, wczoraj na ulicy Jodłowej położono warstwę ścieralną asfaltu. Trwają też prace przy nowo powstającej drodze (250-metrowy odcinek) wzdłuż torów w Staniątkach. To przedłużenie ulicy Jodłowej, a droga powstaje, by zapewnić jednokierunkowość ul. Staniąteckiej (od skrzyżowania z ul. Jodłową). Obecnie są tam prowadzone roboty związane z przygotowaniem wykonania podbudowy.

Modernizacja dróg realizowana jest w ramach projektu budowy placów park&ride. Na parkingu park&ride w Staniątkach trwają prace elektryczne związane z przyłączem ładowarki do samochodów elektrycznych oraz układanie kostki. W Podłężu Południe oraz na ul. Kolejowej w Podłężu trwają prace brukarskie.

Zgodnie z umową, wykonawca powinien zakończyć prace na park&ridach oraz drogach dojazdowych do 15 września 2021.

Projekt „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.