Dodano dn.: 05.04.2024

Dla spółki Infrastruktura Niepołomice rok 2023 był wyjątkowy intensywny, zarówno pod względem operacyjnym, jak i inwestycyjnym.

Firma została założona w 2009 roku przez Burmistrza Stanisława Kracika i należy do Gminy Niepołomice. Aktywa Spółki to obecnie ponad 93 mln złotych.

Wzrost dostaw wody i odprowadzenia ścieków

W zakresie dostawy wody, spółka kontynuowała trend wzrostowy w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków. W 2023 roku dostarczyliśmy ponad 1,37 mln m3 wody dla mieszkańców oraz prawie 600 tys. m3 wody dla przemysłu.

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Równolegle spółka intensywnie rozbudowywała infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. W 2023 roku przyrost sieci kanalizacji sanitarnej wyniósł 6424 metry, a sieci wodociągowej – 6195 metrów. Wykonano 378 nowych przyłączy wodociągowych i 358 przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Rok 2023 to także czas intensywnych inwestycji, zarówno wykonanych własnymi siłami, jak i zrealizowanych z udziałem firm zewnętrznych. Szereg miejscowości skorzystało z nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także z przebudowy istniejących instalacji.

Uruchomienie iBOK – nowoczesnego biura obsługi klienta

Oprócz wygodnego parkingu dla klientów oraz wydłużenia godzin pracy biura obsługi klientów i kasy, jedną z ważniejszych inicjatyw 2023 roku było uruchomienie internetowego biura obsługi klienta (iBOK). Na przestrzeni kilku miesięcy, ilość aktywnych kont iBOK wzrosła do 2958, co stanowi około 24% wszystkich klientów Spółki.

“To świetny wynik, wyprzedzamy wiele innych spółek wodociągowych w ilości osób obsługiwanych online. To oszczędność czasu, wygoda, a dla Klientów – niższa taryfa”, skomentował ten fakt Prezes Zarządu spółki, Arnold Stempak.

Atrakcyjne ceny za usługi

Infrastruktura Niepołomice utrzymuje swoje usługi na atrakcyjnym poziomie cenowym. Aktualna cena za dostarczenie wody dla mieszkańców wynosi 5,59 zł, za odprowadzenie ścieków – 7,97 zł, a opłata abonamentowa to 8,33 zł na miesiąc. W porównaniu do sąsiednich gmin, stawki niepołomickie są znacznie korzystniejsze dla mieszkańców.

“Jesteśmy świadomi, że ceny usług wodociągowych i kanalizacyjnych mają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest utrzymanie opłat na jak najniższym poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług.” – komentuje Burmistrz Gminy Niepołomice, Roman Ptak.

Znaczące osiągnięcia i wyróżnienia

Rok 2023 przyniósł również wiele powodów do dumy – firma zajęła I miejsce w Małopolsce zdobywając tytuł Organizatora Pracy Bezpiecznej w 30. edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy. To ogromne uznanie dla zaangażowania całego zespołu w utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy.

W 2023 roku Infrastruktura Niepołomice zainicjowała proces wymiany tradycyjnych wodomierzy na modele z funkcją zdalnego odczytu. W ciągu pierwszego roku działania, wymieniono ponad 1500 takich urządzeń. Przynosi to wiele korzyści dla klientów, w tym wygodniejsze odczyty i optymalizację kosztów.

Podsumowując, rok 2023 był dla Infrastruktury Niepołomice czasem intensywnej pracy i licznych inwestycji. Realizując swoją misję, firma nieustannie stara się poprawiać jakość życia mieszkańców Gminy Niepołomice, dostarczając nie tylko niezawodnych usług wodociągowych i kanalizacyjnych, ale też dbając o tereny zielone, zarządzając krytą pływalnią czy placem targowym.