Poprawiono dn.: 8 lutego 2024

Niepołomice, dnia 8 lutego 2024 r.

PLAN.6840.2.5.2023

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

informuje, że w dniu 30 stycznia 2024 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Pl. Zwycięstwa 13, o godz. 10.00 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 538/1 o pow. 0,6500 ha położonej w miejscowości Wola Batorska gm. Niepołomice, objętej księgą wieczystą KR2I/00020546/0 – stanowiącą własność gminy Niepołomice

Do przetargu dopuszczono 2 osoby reprezentujące spółkę Biuro  Techniczno – Handlowe BTH Import Stal Sp. z o.o.

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

Cena wywoławcza netto  nieruchomości  wynosiła 1 080 000,00  zł

Minimalne postąpienie wynosiło 10 800,00 zł.

Nabywcą w/w nieruchomości została spółka Biuro  Techniczno – Handlowe BTH Import Stal Sp. z o.o. za cenę 1 090 800,00 zł netto

Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% ceny sprzedaży.