Poprawiono dn.: 29.03.2023

Informacja dla uczestników projektu pod nazwą „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski.

Przybywa mieszkańców, którzy otrzymali od Tauronu aneks dotyczący przejścia na rozliczenie prosumenckie z formy netmetering na netbilling. Chodzi o energię wyprodukowaną z mikroinstalacji fotowoltaicznych zamontowanych w ramach programu parasolowego „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

Jeżeli chcą Państwo nadal pozostać na starym systemie rozliczania, a do czego są Państwo uprawnieni zgodnie z Ustawą OZE – zalecamy następującą ścieżkę postępowania:

  • Uzupełnić oświadczenie klienta o zawarciu umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji pobranej z linku poniżej lub ze strony Tauronu,
  • Wykonać kopię umowy podpisanej z Gminą Niepołomice w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”,
  • Powyższe dokumenty wraz z własnoręcznie sporządzonym pismem reklamacyjnym przesłać na adres Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

Przypominamy, że Ustawa OZE uprawniła Państwa, jako beneficjentów programu, do pozostania w rozliczeniu w systemie netmeteringu (opustu) przy spełnieniu 3 warunków:

  1. Zawarcie umowy na montaż/dofinansowanie z gminą do 31.03.2022 r.
  2. Złożenie wniosku do Tauron o przyłączenie mikroinstalacji do 31.12.2023 r.
  3. Złożenie oświadczenia do Tauron (zgodnie z załącznikiem) do 31.12.2023 r.

Załączniki: