Dodano dn.: 09.04.2024

Urząd Miasta i Gminy Niepołomice informuje, że program dofinansowania do odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest będzie kontynuowany w roku 2024.

Wysokość dofinansowania dla mieszkańca naszej gminy nie ulega zmianie – w dalszym ciągu wynosić będzie 90% całkowitych kosztów. Środki finansowe na pokrycie tych kosztów pochodzić będą z budżetu gminy Niepołomice. Pozostałe 10% ponosić będzie sam mieszkaniec.

Informacje dotyczące postępowania z azbestem, regulamin jak również wniosek dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niepołomice.

https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice,a,187383,wnioseko-dofinansowanie-odbioru-odpadow-azbestowo-cementowych-i-regulamin-przeznaczania-srodkow.html

Termin składania wniosków mija 31 lipca 2024 r.