Za budżetem Gminy Niepołomice na 2020 roku, przedstawionym Radzie przez pełniącego funkcję Burmistrza Krystiana Zielińskiego, wszyscy radni zagłosowali ZA!

Planowany na przyszły rok budżet przewiduje ok. 248 mln złotych po stronie dochodów i ponad 262 mln złotych po stronie wydatków. „Będziemy kontynuować zadania inwestycyjne” zapowiada Krystian Zieliński.

Przyszłoroczny budżet jest największym w historii Niepołomic.