Pomieszczenia dawnej siedziby ARiMR zostały zaadaptowane na potrzeby uczniów Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

W związku z reformą edukacji i przyjęciem do szkoły podwójnego rocznika – absolwentów gimnazjów i absolwentów ósmych klas szkół podstawowych – konieczne było powiększenie bazy edukacyjnej szkoły o dodatkowe pomieszczenia.

Gmina wyremontowała pomieszczenia po ARiMR, dzięki czemu szkoła zyskała na parterze 2 sale lekcyjne, salę do zajęć indywidualnych, pomieszczenie, do którego przeniesiono bibliotekę, 2 nowe toalety oraz korytarz łączący szkołę z zaadaptowaną częścią budynku. Z kolei na pierwszym piętrze znalazły miejsce: pomieszczenia biurowe i administracyjne, gabinet dyrektora, sekretariat uczniowski, gabinet pedagoga.

Zadanie pod nazwą „Budowa łącznika komunikacyjnego między Zespołem Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II i budynkiem ARiMR” kosztowało Gminę Niepołomice 720 tys. zł.